Tisztelt Adózók!

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2014. évi I. félévi gépjárműadó és az iparűzési adóelőleg fizetési kötelezettség befizetési határideje 2014. március 17. napja.

Eddig az időpontig fizetheti meg késedelmi pótlékmentesen.

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.