T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó

Tisztelt Adózó!

Tájékoztatom és felhívom figyelmét a Nyírpazony Község illetékességi területéhez kapcsolódó adókötelezettségről.

A helyi iparűzési adóbevallás benyújtására a Nyírpazony illetékességi területén gazdasági tevékenységet végző vállalkozók kötelezettek.

Az adóbevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtania és az adót egyidejűleg megfizetni a Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél vezetett 68500139-11048644 számú iparűzési adó beszedési számlájára,
– illetőleg ettől az időponttól igényelhető vissza a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözete.

A bevalláshoz a honlapon (www.nyirpazony.hu)  közzétett nyomtatványok használhatóak.

Amennyiben Ön nem minősül az iparűzési adó alanyának, kérem jelen levelemet tekintse tárgytalannak.

Nyírpazony, 2014. április 15.

Tisztelettel:

Dr. Kardos Csaba

jegyző