Tisztelt Nyírpazonyi Ingatlan tulajdonosok!

A téli időszak több feladatot ró az ingatlan tulajdonosokra. A havas-jeges járdaszakaszok tisztán tartása és síkosság mentesítése az ingatlantulajdonosok kötelessége. Az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet értelmében:

Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

  1. a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
  2. b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai

tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. Aki előtt a járdaszakasz nincs letisztítva és valaki balesetet szenved (pl. elcsúszik a síkos járdán), az kártérítést követelhet az ingatlan tulajdonosától. Kérem Önöket, hogy az ingatlan előtti járdaszakasz síkosság mentesítéséről haladéktalanul gondoskodjanak.

Köszönöm azoknak az ingatlan tulajdonosoknak a munkáját, akik e felhívás előtt is már gondoskodtak járdájuk síkosság mentesítéséről.

Nyírpazony, 2017. január 16.

                                                                  Dancs János

                                                                     jegyző