Tájékoztatás a 12.000 Ft-os téli rezsicsökkentésről

Tájékoztatás a 12.000 Ft-os téli rezsicsökkentésről

A Kormányzat a téli rezsicsökkentésről szóló döntése eredményeként jelent meg a földgázt használókat érintően a Magyar Közlöny 33. számában az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet. A rendelet csak a földgázhasználókat részesíti 12.000.- Ft támogatásban.

A Kormány a rendkívüli hideg időjárásra tekintettel döntött arról a 1072/2018. (III. 9.) Korm. határozatban (Magyar Közlöny 34. száma, „A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében szükséges intézkedésekről” címmel), hogy a lakosságot úgynevezett rendkívüli téli fűtési rezsicsökkentésben részesíti. Ez a kormány határozat adott felhatalmazást arra, hogy a távhőszolgáltatást igénybe vevők is részesülhessenek a téli rezsicsökkentésben, valamint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag-vásárlásához kapcsolódó támogatásra 1 milliárd forint többlettámogatást biztosítson a Kormányzat.

A Kormány határozat eredményeként a távhőszolgáltatást igénybe vevőket érintően a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet rendelkezik.

Azon lakossági fogyasztók esetében, akik nem távhővel, és nem földgázzal fűtenek

  • A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat,
  • A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében szükséges további intézkedésekről szóló 1205/2018. (IV. 5.) Korm. határozat valamint
  • A kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről szóló 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat rendelkezik.

Ezen Kormány határozatok értelmében a téli rezsicsökkentés kifizetésére a következő feltételeknek megfelelő települési önkormányzatok kaptak központi támogatást a fával és szénnel tüzelő háztartások részére:

  • azon települési önkormányzat, melynek lakosságszáma 5000 fő alatti és szociális célú tűzifa programban vettek részt 2017-ben,
  • azok a települések (279 település Magyarországon), ahol egyáltalán nincs a földgáz szolgáltatás kiépítve (mintegy 28.000 háztartás),

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata 2017-ben nem pályázott szociális tűzifára mert pénzbeli támogatást biztosított téli tüzelőanyag támogatás jogcímen, s mivel a településen a vezetékes gáz ki van építve, így a nem gázzal fűtő háztartások részére központi költségvetési támogatás hiányában nem tud a fával, szénnel fűtő háztartások számára 12.000.- Forintos téli rezsicsökkentést fizetni.

Nyírpazony, 2018. május 25.

 

                                                                                                                Dancs János

                                                                                                                      jegyző