Pályázat igazgatási és szociális ügyintéző munkakör betöltésére.

Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal

igazgatási és szociális ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2021.04.04–ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.
Ellátandó feladatok:
Általános igazgatási feladatok ellátása: Hagyatéki ügyek ellátása, anyakönyvi, népesség nyilvántartási ügyek, adatszolgáltatások teljesítése, panaszok kivizsgálása. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvényben és a helyi rendeletekben foglaltak alapján szociális segélyekkel, települési támogatásokkal kapcsolatos ügyintézői feladatok. Gyámügyi ügyintézői feladatkörök ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
9. Szociális és gyámügyi feladatkör, 14. Hatósági feladatkör, 25. Anyakönyvi feladatkör
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (I. 30.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– Középiskola/gimnázium,
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– Anyakönyvi szakvizsga
– Közigazgatási alapvizsga
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség,
– Angol nyelvből középfokú nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
– önkormányzatnál, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat, szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 87/2019. (IV.23.) Korm rendelet 9. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. november 4. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dancs János jegyző nyújt, a 20/346-8612-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Elektronikus úton Dancs János jegyző részére a jegyzo@nyirpazony.hu E-mail címen keresztül
– Személyesen: Dancs János jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.