Tisztelt Nyírpazonyi Lakosok!

Az idősek otthoni tartózkodása mindenkinek elemi érdeke idősnek, környezetének egyaránt.  Az országos híradások egyértelműen kommunikálják, hogy az önkormányzatnak kötelessége segíteni a nehéz helyzetbe került, mozgásában korlátozott időseknek. Természetesen Nyírpazonyban is segítünk mindenkinek, aki igényli a támogatásunkat.

Településünkön a református egyház ellátja azokat az időseket, akik segítségre szorulnak és egy nagyobb kört szociális ellátásban is részesít. Étkeztetés tekintetében forduljanak a Simeon Szociális Szolgáltató Központ kollégáihoz, valamint, ha ott már valamilyen más ellátásban részesülnek, szintén kérhetik az egyházi szolgáltató segítségét.

A Simeon Szociális Szolgáltató Központ telefonszáma: 42/530-041

Amennyiben nem részesül az egyházi szolgáltatónál semmilyen ellátásban és más egyéb szolgáltatásban kéri a segítséget (bevásárlás, gyógyszerkiváltás stb…), úgy a mai naptól hívható 30/635-5853-as telefonszámon jelezheti igényét munkanapokon 8 órától 14 óráig. Az ellátás az ellátott saját költségén történik, a megrendelt termékeket ki kell fizetni. A bevásárlás során kérjük, hogy csak az alapvető élelmiszerekre korlátozódjék a megrendelés. Gyógyszerkiváltás esetén kérjük csak akkor keressék az önkormányzatot, ha már csak pár napi adag van otthon. A koordinálást a Nyírpazony Településüzemeltetési Kft és a Tanyagondnoki Szolgálat végzi.

Továbbra is arra kérjük az idén 70. életévüket betöltő, vagy idősebb nyugdíjas nyírpazonyiakat, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki egyedül élő, ellátás nélkül maradt személyről tudomást szerez, a fenti önkormányzati mobilszámon jelezze.

A mai naptól a hátrányos helyzetű és gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a napi egyszeri étkezést folyamatosan biztosítja az önkormányzat (szünidei gyermekétkeztetésre jogosultaknak) az önkormányzat konyhájáról történő elvitellel. Természetesen az óvodai és iskolai ügyeleti ellátásban részt vevő gyermekek étkeztetése a megszokott rend szerint történik.

A polgármester továbbra is arra kér minden nyírpazonyi családot, hogy segítsék az idős hozzátartozóikat, szomszédaikat amiben csak lehet, a szükséges élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében.

Arra kéri a szülőket, hogy az iskolai távoktatás során a diákok valóban az otthonaikban tanuljanak, ne szervezzenek csoportos programokat.

Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét a helyzet higgadt és felelősségteljes kezelésére, a személyi higiéné fontosságára és arra, hogy az óvintézkedések betartása közérdek, amiért mindenki személyes felelősséggel is tartozik.

Nyírpazony, 2020. március 23.

Dubay László polgármester

Dancs János jegyző