Határozatok 2017

1/2017. (II. 3.) számú határozata a Nyírpazony Nagyközség Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó főbb feladatainak, illetve munkatervének megállapítására
2/2017. (II. 3.) számú határozata a Prémium Magyar Államkötvény jegyzéséről
3/2017. (II. 10.) számú határozata a Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapításáról 2018-2019-2020. évekre
4/2017. (II. 10.) számú határozata a a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
5/2017. (II. 10.) számú határozata a a polgármester 2017. évi szabadságolásának ütemezéséről
6/2017. (II. 10.) számú határozata a az általános iskolák felvételi körzetének és a pedagógiai szakszolgálat működési körzetének véleményezéséről
7/2017. (II. 10.) számú határozata a a Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal és a Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda munkamegosztási megállapodásáról
8/2017. (II. 10.) számú határozata a Nyírpazony Nagyközség településszerkezeti tervének és a szerkezeti terv leírásának módosításáról
9/2017. (II. 10.) számú határozata a a köztisztviselők részére meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képző 2016. évi célok megfogalmazásáról
10/2017. (II. 10.) számú határozata a az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás megvalósításáról, valamint a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívásban foglaltak szerinti támogatási kérelem (pályázat) benyújtásáról
11/2017. (II. 10.) számú határozata a  közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó szerződésről
12/2017. (II. 10.) számú határozata a Nyírpazony, Arany János u. 48. sz. 16 hrsz-ú ingatlanra és környezetére vonatkozóan Nyírpazony Nagyközség szabályozási tervének módosításáról
13/2017. (II. 10.) számú határozata a a Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata és a Nyírpazony Településüzemeltetési Kft. által a temető üzemeltetésére megkötött feladatellátási szerződés módosításáról
14/2017. (III. 29.) számú határozata a a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről
15/2017. (III. 29.) számú határozata a A Nyírpazonyi Nők Klubja 2016. évi munkájáról
16/2017. (III. 29.) számú határozata a A Nyírpazony Sportegyesület 2016. évi munkájáról
17/2017. (III. 29.) számú határozata a A Nyírpazony Polgárőr Egyesület 2016. évi munkájáról
18/2017. (III. 29.) számú határozata a A Védőnő 2016. évi munkájáról
19/2017. (III. 29.) számú határozata a a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
20/2017. (III. 29.) számú határozata a Védőnői tevékenység vállalkozási formában történő ellátásáról
21/2017. (III. 29.) számú határozata a A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról
22/2017. (III. 29.) számú határozata a A Nyírpazony, Zártkert 1301 hrsz-ú ingatlan bérbeadási szerződéséről
23/2017. (III. 29.) számú határozata a Nyírpazony, Kossuth utca belterület 244 hrsz-ú ingatlanra és környezetére vonatkozóan Nyírpazony Nagyközség szabályozási tervének módosításáról
24/2017. (III. 29.) számú határozata a a Nyírpazony, 0111 hrsz-ú és 0112 hrsz-ú külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátásának kivitelező kiválasztásáról
25/2017. (III. 29.) számú határozata a A Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Nyírpazony Község településfejlesztéssel és település-rendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 85/2013. (X. 15.) önkormányzati határozatának visszavonásáról
26/2017. (III. 29.) számú határozata a A VH16 viziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának jóváhagyásáról
27/2017. (III. 29.) számú határozata a A Nyírpazonyi Görögkatolikus Egyházközség támogatásáról