CSIKAI CSILLA EMLÉKDÍJ

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Csikai Sándorné a „Színi Károly” Alapítvány vonatkozásában csatlakozási nyilatkozatot tett. Az emlékdíj a Nyírpazonyi Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tehetséges tanulóinak segítésére, tehetségük kibontakoztatására, gondozására terjed ki, amely magában foglalja a tanulók fejlődését szolgáló segédanyagok beszerzését, a tanulók versenyekre történő felkészítését támogatja.

A tanulók felkészítésére és a „CSIKAI CSILLA EMLÉKDÍJ” felhasználható összeget minden tanévben a kuratórium határozza meg a rendelkezésre álló vagyon ismeretében.

„CSIKAI CSILLA EMLÉKDÍJ” átadása minden évben a tanévzáró ünnepségen történik meg.

Amennyiben bármely nyírpazonyi lakos támogatni szeretné gyermekeink fejlődését, tudásának gyarapítását, lehetősége szerint, anyagilag támogassa a „CSIKAI CSILLA EMLÉKDÍJAT”.
Adjuk meg közösen a lehetőséget gyermekeink számára, hogy élményekkel, új ismeretekkel gazdagodjanak tanulmányaik során.

Felajánlásaikat a „CSIKAI CSILLA EMLÉKDÍJ” 11744003-24427186 számlaszámon tehetik meg.