Névadónk

Színi Károly (1829-1897)

Községünk szülötte, zseniális tehetségű kántortanító, folklorista és publicista, író, műfordító és politikus. Színi Sámuel tanító és Márczy Klára gyermekeként született.

Munkásságának igazi értékét a felmérhetetlenül gazdag újságírói tevékenysége, szépirodalmi munkássága és néprajz-kutatási működése adja. Korát megelőzve, a modern zenetörténeti elvek figyelembevételével szerkesztette meg és adta ki „Dalos könyv” című munkáját. Az első magyar nyelvű iskolai énekeskönyv egyik szerzője.

A szabadságharc után Budára költözött és itt tevékenykedett.

Táncsics Mihály és Tompa Mihály baráti köréhez tartozott. Gyula fiának, ki szintén jeles író lett, Táncsics Mihály volt a keresztapja.

Igazi hazafi és demokrata, akinek erkölcsi példája a ma gyerek- és felnőtt társadalma számára most is lelkesítő:

„…az embernek feladata a Földön: tökéletesedni a tudományban, a jóságban, s úgy az anyagi, mint a szellemi boldogságban”.