Tantestületünk

Dr. Bárány János intézményvezető
biológia-földrajz, jogász,
Bányai Györgyné intézményvezető-helyettes
matematika-számítástechnika, tanító,
Dr. Bárányné Terjék Ildikó tanító
Berecz Ágnes magyar nyelv és irodalom – történelem
Bogdánné Szabó Valéria Erzsébet tanító
Czombáné Asztalos Erzsébet matematika-számítástechnika-műszaki ismeretek , mk.vezető
Gáthy Gabriella angol nyelv – történelem
Hadházi Judit angol nyelv – orosz nyelv, mk.vez.
Kocsis Gáborné Nagy Csilla magyar nyelv és irodalom – történelem
Komporályné Koncz Anita angol nyelv
Kozákné Záhonyi Ildikó tanító
Kulcsárné Bánszki Judit tanító
Miklósné Juhász Emőke tanító, angol
Nagy Adrienn Carmen angol nyelv
Nagy Tímea tanító
Pálóczy András földrajz-testnevelés
Rózsa Gáborné Rozsnyai Adrienn tanító
Szabó Réka tanító
Szotákné Ritli Mária magyar nyelv és irodalom-orosz nyelv, tanító
Veller Ildikó magyar nyelv és irodalom – ének-zene
Viberál Péterné biológia-technika
Veronica Bermudez angol anyanyelvű lektor