LEADER

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 2008. február 07-én alakult azzal a céllal, hogy a Nyírség Helyi közösség által lefedett térség vidékfejlesztési feladatait ellássa, az „Új Magyarország” Vidékfejlesztési Program céljait megvalósítsa és népszerűsítse.
Ennek megfelelően elősegíti a térség gazdasági, infrastrukturális, idegenforgalmi és kulturális fejlődését.
Az „Új Magyarország” Vidékfejlesztési Program keretében segíti, hogy Nagykálló és Nyíregyháza kistérségi területein – az Európai Unió alapjainak támogatásaira, regionális és nemzeti szintű támogatási források elnyerésére támaszkodva –a vidéki területeken összehangolt fejlesztéseket valósítson meg.
Az Egyesület főbb feladatai:

– A LEADER közösségi fejlesztések program-előkészítése, azok térségi koordinálása, lebonyolításának és elkészítésének segítése.
– Az egyesület működési területére vonatkozó fejlesztési stratégiákkal kapcsolatos fejlesztések vonatkozásában tanulmányok készítése, beruházások előkészítése és ösztönzése.
– A mikro vállalkozások létrehozásának fejlesztése és támogatása.
– A térségi települések falumegújítási törekvéseinek segítése, közösségi terek kialakításának támogatása
– A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése érdekében végzett tevékenység elősegítése.
– A vidéki turizmussal kapcsolatos turisztikai szolgáltatások fejlesztése és marketingje vonatkozásában végzett tevékenységek támogatása, e tevékenységek ösztönzése.
– A Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia elkészítése, megvalósulásának nyomon követése és aktualizálása
– A Helyi Vidékfejlesztési Tervre/Stratégiára vonatkozó információszolgáltatás
– A Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia megvalósítását célzó projektek vonatkozásában a több szektorra kiterjedő együttműködések ösztönzése és támogatása.
– A helyi köz-, magán-, és civilszférabeli partnerségek – helyi akciócsoportok – kialakulásában és működésében való közreműködés.
– Kapcsolattartás és együttműködés nemzetközi szervezetekkel, hazai és külföldi egyesületekkel, LEADER közösségekkel az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében.
– Tájékoztató anyagok kidolgozása, bemutatók, kiállítások, konferenciák, tanácskozások szervezése, illetve ezek szervezésében való közreműködés, a pályázati rendszerek szerinti lehetőségek ismertetése és az ezek alapján kialakuló pályázati anyagok elkészítésében történő közreműködés.

Az Egyesület a fenti feladatainak, céljainak megvalósítása érdekében szorosan együttműködik a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatóságával és illetékes szervezeti egységeivel, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes szervezeti egységeivel, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák megvalósítása, illetve a Egyesület működtetésével kapcsolatos adminisztratív és pénzügy-igazgatási feladatainak ellátása érdekében.
Az Egyesület szervezeti felépítése:

– Közgyűlés
– Elnökség (9 fő)
– Elnök
– Munkaszervezet vezető
– Munkaszervezet (4 fő)
– Felügyelő bizottság (7 fő)
– Tagozatok (civil, köz- és üzleti szféra)

Az egyesület elnöke: Belicza László

Alelnökök: Kocsis Antal, Mikó Szilveszter

 

Nyírség LEADER