Author Archives: ovodaadmin

Category : Aktuális

                                                               Igényfelmérés

Községünkben az idei évben megindul egy új két csoportos bölcsőde építése.

Várható befejezés és nyitás időpontja: 2022. szeptembere.

A zavartalan kezdés érdekében felmérést készítünk a bölcsődét igénylő szülők körében.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy aki igényelni szeretné 2022. szeptemberétől gyermeke számára a bölcsődei ellátást, jelezze felénk az ovoda@nyirpazony.hu e-mail címen a gyermek adatainak megadásával 2021. május 31.-ig!

Köszönettel: Dr. Faragóné Bankus Judit óvodavezető


Tájékoztatás az óvodai beiratkozásról

Category : Aktuális

Tájékoztatás az óvodai beiratkozásról

A Nyírpazonyi Aranyalma Óvodában a 2021/22-es nevelési évre történő óvodai jelentkezés időpontja:                         2021.04.19.- 2021.04.23.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.
Az óvodába a 2021/2022-es nevelési évre a 2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. közötti időszakban született gyermekek beíratása kötelező.

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel az idei évben is online formában történik a beiratkozás.

A beiratkozáshoz szükséges iratokat (a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, adóigazolványa, lakcím kártyája) az óvodai jelentkezési lap kitöltésével együtt lefotózva vagy beszkennelve az ovoda@nyirpazony.hu e-mail címre küldjék meg.

A jelentkezési lap letölthető a http://nyirpazony/ovoda honlapunkról.

A gyermek óvodába történő felvételéről 2020.05.15.-ig dönt az óvoda vezetője, melyről írásban tájékoztatja a szülőket postai úton vagy e- mailben.

A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a gyermek szülője/ törvényes képviselője a Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat jegyzőjének címzett jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.

A szülő tárgyév május 25. napjáig az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerinti felmentést kérhet gyermeke részére a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivataltól. A Nyíregyházi Járás területéről az óvodakötelezettség teljesítése alóli felmentést a szülő által írt kérelemmel lehet kérelmezni a Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Osztályához (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) címezett írásban megküldött levélben.

Esetleges kérdéseiket bizalommal feltehetik szintén az ovoda@nyirpazony.hu e-mail címen.

Sajnáljuk, hogy a személyes találkozás idén is elmarad.

Várjuk az intézményünk iránt érdeklődők jelentkezését és bízunk a mielőbbi találkozásban.

 Nyírpazony, 2021.03.31.      

                                                                      Dr. Faragóné Bankus Judit
                                                                                   óvodavezető

Jelentkezési lapCategory : Aktuális

 

Kedves Szülők!

A járványhelyzet miatt kialakult megváltozott munkakörülmények nagy leterheltséget jelentenek a szülők számára. A személyes találkozás hiánya miatt nincs lehetőség tapasztalatcserére, fontos kérdések, problémák személyes megbeszélésére, válaszkeresésre.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket Nyíregyházi Egészségfejlesztési Iroda hamarosan induló két online programjára, melyet az EFI szakemberei tartanak.

A „SzülőFórum” programot elsősorban a szülőknek, az „Apró Kezek” programot pedig a 5 – 10 éves gyermekek részére ajánljuk. A programsorozatok teljesen ingyenesen biztosítottak a szakembereink által, de regisztrációhoz kötöttek. A programok részletes leírását megtalálják a mellékelt plakátokon.


ÚJ INFORMÁCIÓ!

Category : Aktuális

Kedves Szülők!
 
ÚJ INFORMÁCIÓ!
 
Megjelent a Kormány 111/2021. (III.6.) Korm. rendelete, mely szerint az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet időtartama alatt a szülő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek napközbeni felügyeletének megszervezéséről.
 
Kérem, hogy csak nagyon indokolt esetben kérjék azon szülők a gyermekek felügyeletét, ahol mindkét szülő dolgozik, ezt igazolni is tudja és semmilyen más módon nem tudja megoldani gyermeke felügyeletét!
 
A felügyeleti kérelmet elektronikus úton nyújthatják be az intézmény vezetőjének az ovoda@nyirpazony.hu e-mail címen.
A kérelemhez kérem a munkáltatói igazolások csatolását.
A kérelmeket a vezető elbírálja és válasz e-mailben értesíti a szülőket.
 
Kérem Önöket, vegyék figyelembe, hogy intézményünk dolgozói is nagy számban betegség miatt vannak távol óvodánkból.
 
A hétfői gyermekfelügyelet megszervezése érdekében kérem, hogy az igényeket legkésőbb, 2021.03.07.-ig (vasárnap) 12.00.-ig küldjék el!
 
Dr. Faragóné Bankus Judit
óvodavezető

Rendkívüli szünetet

Category : Aktuális

Kedves Szülők!
 
Megjelent az Emberi Erőforrások Minisztere 17/2021. (III.5.) EMMI határozata a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről.
 
A határozat második pontja szerint az óvodákban 2021.03.08.-tól rendkívüli szünetet rendel el. A rendkívüli szünet utáni első munkanap 2021.04.07.
 
A határozat hatos pontja kimondja, hogy gyermekfelügyelet az intézményekben NEM KERÜL megszervezésre (a kontaktusszám minél jelentősebb csökkentése érdekében).
Biztosítjuk ugyanakkor a gyermekek étkeztetését a veszélyhelyzet ideje alatt, amennyiben azt a szülő igényelte és kérte a tegnapi levelünk alapján.
 
Az intézkedés az EMMI határozat módosításáig, hosszabbításáig, esetleg visszavonásáig marad érvényben.
 
Az aktuális változásokról azonnal értesítjük a szülőket.
 
Kitartást, jó egészséget kívánunk mindenkinek ezekben a nehéz napokban!
 
 
Dr. Faragóné Bankus Judit
óvodavezető

Veszélyhelyzeti intézkedésekről

Category : Aktuális

Kedves Szülők!
 
Megjelent az Emberi Erőforrások Minisztere 17/2021. (III.5.) EMMI határozata a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről.
 
A határozat második pontja szerint az óvodákban 2021.03.08.-tól rendkívüli szünetet rendel el. A rendkívüli szünet utáni első munkanap 2021.04.07.
 
A határozat hatos pontja kimondja, hogy gyermekfelügyelet az intézményekben NEM KERÜL megszervezésre (a kontaktusszám minél jelentősebb csökkentése érdekében).
Biztosítjuk ugyanakkor a gyermekek étkeztetését a veszélyhelyzet ideje alatt, amennyiben azt a szülő igényelte és kérte a tegnapi levelünk alapján.
 
Az intézkedés az EMMI határozat módosításáig, hosszabbításáig, esetleg visszavonásáig marad érvényben.
 
Az aktuális változásokról azonnal értesítjük a szülőket.
 
Kitartást, jó egészséget kívánunk mindenkinek ezekben a nehéz napokban!
 
Dr. Faragóné Bankus Judit

Kedves Szülők!

Category : Aktuális

Kedves Szülők!
 
A ma délelőtti Kormányinfó élő adásában Gulyás Gergely Miniszter Úr bejelentette az óvodák, iskolák bezárását. Várjuk a Kormány rendeletét a bezárással kapcsolatosan, melyet azonnal továbbítunk a szülők felé.
A bezárás ideje alatt biztosítjuk a gyermekek étkeztetését, amennyiben azt a szülő igényli az óvoda felé az etkezes@nyirpazony.hu email címen.
Az igényelt étkeztetést 11.00-13.00 óra között vehetik át és vihetik el az óvoda ebédlőjéből.
Amennyiben igényli a kért szolgáltatást legkésőbb 2021.03.05.-én 12.00 óráig jelezzék.
 
Megértésüket köszönjük!
 
Dr. Faragóné Bankus Judit

TISZTELT SZÜLŐK!

Category : Aktuális

TISZTELT SZÜLŐK!
 
Tapasztalataink szerint egyre több a betegek száma környezetünkben.
Azzal az ismételt kéréssel fordulunk a kedves szülők felé, hogy KIZÁRÓLAG, CSAK EGÉSZSÉGES GYERMEKET HOZZANAK ÓVODÁBA!
 
Legyünk tisztelettel egészséges társaink felé!
 
Fogadják az óvodapedagógusok – a gyermek egészségi állapotára vonatkozó – jelzéseit jó szándékkal, amely a betegségmegelőzés és terjedés érdekében történik.
 
Amennyiben a gyermek egy napnál tovább tartózkodik távol az óvodától orvosi igazolással fogadjuk közösségünkbe vissza a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel.
 
Megértésüket köszönjük!
 
Jó egészséget és kitartást mindannyiunknak!
 
Dr. Faragóné Bankus Judit
óvodavezető


Tankötelezettség

Category : Aktuális

Kedves Szülők!
 
Tájékoztatjuk a kedves érintett szülőket, hogy a tankötelezettség halasztásával kapcsolatos kérelmet az alábbi linken érhetik el:
 
A kérelmet 2021.01.15.-ig lehet benyújtani.
Amennyiben segítséget igényelnek, szívesen állunk rendelkezésükre.
 
Dr. Faragóné Bankus Judit
óvodavezető
 

Karácsony 2020

Category : Aktuális

Óvodánkban az idei karácsonyt rendhagyó módon mindenki a saját csoportjában ünnepelte.
Családias hangulatban, meghitt légkörben közösen öltöztették fel a gyerekek saját karácsonyfájukat. A fák alá Jézuska elhozta ajándékait, melynek a gyerekek szívből örültek. Itt köszönjük meg a kedves szülőknek nagy szeretettel önzetlen felajánlásukat, támogatásukat.
Az alábbi képekkel szeretnénk, ha a szülők is részesei lehetnének a gyermekek örömének, az ünnepi varázslatnak, csodának.
 
Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánunk!
 
Találkozunk 2021.01.04.-én.
 
Az óvoda dolgozói nevében:
Dr. Faragóné Bankus Judit
óvodavezető

Mikulás 2020

Category : Aktuális

Az idén sem felejtette el meglátogatni az óvodánkat a Mikulás, igaz rendhagyó módon csak az ablakból üdvözölhettük. A gyerekek vidáman integetve, énekelve, verselve köszöntötték Őt és nagyon örültek az ajándékoknak. Izgalommal teltek a várakozás percei és óvodásaink nagy örömmel vették birtokukba az új játékokat.

További képek


Távolmaradás engedélyezésének kérelme

Category : Aktuális

Tisztelt Szülők!

A súlyosbodó járványügyi helyzetre való tekintettel több szülő visszajelzésére reagálva, miszerint gyermekét szeretné huzamosabb ideig otthon tartani, a következő döntést hoztuk.

2020. 11. 16.- tól a fenntartó beleegyezésével az óvodavezetés a házirendet az alábbiak szerint módosítja:

Az óvodavezető a járványügyi helyzetre való tekintettel távolmaradási engedélyt adhat azon gyermekek számára, akiknek szülei preventív szándékkal otthon szeretnék tartani gyermeküket. A távolmaradási engedély maximum 1 hónapra szól. A kérelem letölthető az óvoda honlapjáról és kitöltve az ovoda@nyirpazony.hu email címre küldendő vissza. Az óvodavezető emailben értesíti a szülőket döntéséről.

A távolmaradó gyermekek étkeztetéséről nem áll módunkban gondoskodni!

Az óvodavezetés ezen módosítása a házirendben visszavonásig érvényes.

Dr. Faragóné Bankus Judit

óvodavezető

Távolmaradás engedélyezésének kérelme letölthető


Category : Aktuális


Category : Aktuális

Tisztelt Szülők!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünk a megszokott rendben,zavartalanul működik.
Törekszünk továbbra is az egészségügyi szabályok betartására és betartatására.
Sajnálattal vesszük, hogy a hagyományos közös Márton napi lámpás felvonulásunk is elmarad.
Vezetői egyeztetés után a következő döntésre jutottunk.
A súlyosbodó járványügyi helyzetre való tekintetettel óvodánk
2020. 12. 21.-től 2021. 01. 03.-ig zárva tart.
Első óvodai nap: 2021.01.04.
 
Jó egészséget kívánunk! Vigyázzunk egymásra!
 
Az óvodavezetés nevében: Dr. Faragóné Bankus Judit óvodavezető

 
 
 

Category : Aktuális


Category : Aktuális

Tisztelt Szülők!

A félreértések elkerülése érdekében az alábbi tájékoztatást adom:

Az elmúlt héten intézményünk az iskolai őszi szünet miatt egy összevont csoporttal (20-25 gyermek) működött. Dolgozóink többsége a lecsökkent gyermeklétszám miatt éves szabadságuk terhére intézményen kívül tartózkodtak. A járványügyi intézkedéseknek megfelelően ismételten mindenre kiterjedő, fertőtlenítő nagytakarítást végeztünk. A hétvége folyamán tudomásomra jutott, hogy egy szabadságát töltő kolléganőnk koronavírus tesztje pozitív lett. Mivel nem tartózkodott az intézményben, ezért az ÁNTSZ ajánlása szerint további intézkedésre nincs szükség.

Továbbra is nagyon fontos, hogy óvodába csak tüneteket nem mutató, egészséges gyermeket fogadunk, valamint csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt az intézmény működtetésében!

Védőmaszk használata minden felnőtt (szülő, dolgozó) számára kötelező!

Kézfertőtlenítés és lázmérés után fogadjuk be a gyermeket. Érkezéskor a test hőmérséklete nem haladhatja meg az Országos Tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 C fok).

Kérem a kedves szülőket, amennyiben családjukban megjelenik a vírus időben tájékoztassanak róla.

Köszönjük megértésüket, együttműködésüket, támogatásukat!

Továbbra is vigyázzunk családunk, gyermekeink és magunk egészségére!

Mindenkinek jó egészséget kívánok!

 

                                               Dr. Faragóné Bankus Judit

                                                               óvodavezető


Category : Aktuális

Kedves Szülők!

A járványügyi helyzetre való tekintettel a következő tájékoztatást tesszük közzé:

Intézményünk területére 2020.11.02.-től kizárólag maszkban lehet belépni. Az ajtóban a gyermekeket a dolgozók szintén maszkban vehetik át. Az épületbe belépni továbbra is tilos.

A megszokott módon végezzük a lázmérést és a kézfertőtlenítést a gyermekeknél és a dolgozóknál egyaránt.

A hét folyamán ismételten teljeskörű fertőtlenítést végzünk.

Köszönjük a szülők türelmét és megértését a gyermekek átadása és átvételekor történő várakozás miatt!

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

 

Nyírpazony, 2020.10.28.

 

                                               Dr. Faragóné Bankus Judit

                                                         óvodavezető


Category : Aktuális

Tisztelt Szülők!

  1. 04. 01-től a bölcsődei, óvodai ellátással kibővül az ellátás, így minden korcsoport ellátottá válik, aki ezt folyamatosan igényli.

Tájékoztatok mindenkit, hogy a gyermekétkezés igénylését csak és kizárólagosan az

etkezes@nyirpazony.hu

email címen tudjuk fogadni, név, korcsoport, osztály megadásával.

Egyéb multimédiás felületről – sms, viber, messenger – és telefonon nem áll módunkban igénylést felvenni, mert nyomon követése lehetetlen.

Ellátásban mindenki részesül (Családi Bölcsőde, Óvoda, Iskola), aki 2020. 04. 01-től folyamatosan tart igényt a szolgáltatásra.

Az igénylés 5 munkanapos, nem lehet szünet – pl. csak keddre és péntekre kérek ebédet – a megrendelések között, ezért kérem, ilyen igénnyel ne keressenek. Kérek mindenkit, aki a rendelését lemondja az szintén írásban tegye meg a megadott e-mail címen.

Aki a megrendelt ételt nem veszi át és azt nem jelezte vagy nem erősítette meg a további rendelést vagy a lemondását, annak a következő naptól törlődik a további igénye. A konyhai kapacitást a rendelet értelmében a rászorultsági elv alapján működtetjük, ami nem teszi lehetővé, hogy annak is megfőzzük a napi étel adagot, aki más forrásból is megtudja oldani gyermeke étkezését.

Az ellátást az Aranyalma Óvoda ebédlőjében lehet átvenni hétfőtől péntekig 11:30 – 13:00 között.

Az ebédhez nem kell ételhordót felhozni, egyszer használatos edényekbe történik a kiosztása.

Az ebéd kiosztás csak és kizárólag a fenti időszakban történik nincs lehetőség a nyitvatartási időn túli étel elvitelre. 13.00-órától az ebédlő zárva tart, a kötelezően előírt napi fertőtlenítés zárás után azonnal kezdődik.

A járványmegelőzés érdekében kérem, hogy a higiéniás szabályokat betartva csak 1 fő jöhet és veheti át az igényelt ételt. Az átvételkor a gyermek neve, korcsoportja vagy osztálya és az átvevő neve rögzítésre kerül. Az átadás folyamatos lesz, de az ebédlőben egyszerre 3 fő tartózkodhat távolságmegtartással.

Kérem, aki bármilyen fertőző betegségben szenved, az intézményt ne látogassa.

Tisztelettel: Székely Zoltán élelmezésvezető

Nyírpazony, 2020.03.30.


Archívum

Kategóriák