Projekt leírása:

A projekt célja: A jogszabályban rögzített önkormányzati vízgazdálkodási feladatok ellátása. Alapvető cél a belvíz okozta kártételek enyhítése, (kimosás miatt bekövetkező talaj és talajvízszennyezés, ingatlanokon történő kártétel, úthálózat állagromlása) élhetőbb lakókörnyezet megteremtése mellett a csapadék hasznosítását/hasznosulását is lehetővé tevő rendszer kiépítése. A település csapadékvíz elvezetésének, tervezése a település klímaváltozáshoz való alkalmazkodási képességét növeli, valamint a csapadékvíz-gazdálkodásra készíti fel a lakosságot.

Tervezett létesítmény összes hossza: 3027 m.

Projekt összes költsége 328.769.784,-Ft

 

Érintett helyrajzi számok:

– Temető utca 333 hrsz.
– Vasvári Pál utca 19/2 hrsz.
– Jázmin utca 554/1 hrsz.
– Jókai utca 562 és 529 hrsz.
– Arany János utca 630 hrsz.
– Széchenyi utca 469 hrsz.
– Béke utca 95 hrsz.
– Szabadság utca 112 hrsz.
– Alkotmány utca 77 hrsz.
– Záportározó, szikkasztó 78/1 hrsz.
– Záportározó 617 hrsz.
– Befogadó csatorna 535 hrsz.

Kezdeti állapot:

Az érintett utcákon, szelességük függvényében vagy egy oldalon, vagy mindkét oldalon épültek vízelvezető árkok, de azok állapota miatt a településre hulló csapadékvíz elvezetését nem képesek megoldani. A belterületi felszíni vizek elvezetésére a főbb útvonalak menten, a csatornák elkészültek, melyek a felszíni vizek részleges elvezetésére alkalmasak. Nem biztosított a kertek, a kertek vége, belterületen levő helyi mélyebb fekvésű területek mentesítése. A nyílt felszínű árkok talaj minőség, lejtés függvényeben vagy burkoltan, vagy szikkasztóárokként kerültek kialakításra. A meglevő árkok nagy része földmedrűként épült. Kialakítására jellemző, hogy a település sok részén egyénileg épültek az árkok, melyeknek sem geometriája, sem elhelyezése nem megfelelő. Az árkokon a kapubehajtók részere különböző átmerőjű, anyagú csőátereszek lettek építve. A megvalósult csatornák nem megfelelően készültek el, valamint a karbantartás hiánya miatt is jelentkeznek a belvízgondok.