Igazgatási szünet

Tisztelt Nyírpazonyi Lakosok!

A köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. §-a alapján július 1-je Magyarországon a Közszolgálati Tisztviselők Napja, amely a közigazgatási szerveknél munkaszüneti nap.

Fentiekre tekintettel 2016. július 1-jén (pénteken) a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Továbbá értesítjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(II.03.) számú önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően a Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal 2016. július 28-tól augusztus 05-ig igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás szünetel, a Hivatal zárva tart.

Azonnali hatósági intézkedést igénylő, rendkívüli esetekben, haláleset anyakönyvezése céljából az igazgatási szünet teljes időtartama alatt telefonos ügyeletet tartunk.

Telefonszám: 06-30/826-6731

Egyéb ügyekben történő ügyintézésre az igazgatási szünetet követően van lehetőség.

Megértésüket köszönjük!

Dancs János

mb.jegyző

 

Helyettesítés

Tisztelt Nyírpazonyi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Borbély László háziorvos 2016. július 04.- től – 2016. július 08.-ig szabadságon van.

Helyettesítő: Dr Nagy Edit helyi gyermekorvos.

„Agrárium 2016” mezőgazdasági összeírás

Digitalis_osszeiras

Összeírókkal folytatódik az „Agrárium 2016” mezőgazdasági összeírás adatgyűjtése

 Június 1-jétől július 15-ig összeírók járják az ország 1442 települését

Budapest, 2016. június 1. – Második szakaszához érkezett a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „Agrárium 2016” elnevezésű mezőgazdasági összeírása. Az internetes önkitöltés után most következik az úgynevezett terepi időszak, amikor is június 1-jétől július 15-ig összeírók keresnek fel mintegy 590 ezer címet az ország 1442 településén.

Május 29-ig tartott az összeírás elektronikus önkitöltési időszaka, ami alatt több mint 8000 gazda választotta az adatszolgáltatás ezen fajtáját, őket már nem keresi fel összeíró a következő másfél hónapban. Idén a papíralapú kérdőívet felváltották az elektronikus eszközök – tabletek, laptopok –, az összeírók már ezekkel járják a körzeteikben számukra kijelölt címeket. Szintén újdonság, hogy a kiemelt jelentőségű mezőgazdasági termelést végző egyéni gazdaságok kizárólag elektronikusan szolgáltathatnak adatot, akik ezt elmulasztották megtenni az önkitöltés időszakában, ők a KSH elektronikus adatgyűjtési rendszerén keresztül tehetik ezt meg.

Az „Agrárium 2016” a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változások nyomon követését szolgáló összeírás, amely hasznos adatokkal szolgál majd a gazdák, a gazdaságirányítás és az EU számára.

Az összeírás elvégzése az Európai Parlament és a Tanács rendeleteinek megfelelően történik*. Az adatfelvétel többek között kiterjed a használt földterületre, az állatállományra és a munkaerőre. A felmérés fontos eleme az úgynevezett gazdaságküszöb, amely alatti méretű földterület, illetve állatállomány nem minősül gazdaságnak, így ezekről a háztartásokról csak néhány

alapinformációt szükséges rögzíteni.

További információ az Agrárium 2016 mezőgazdasági összeírásról a következő linken érhető el:

http://www.ksh.hu/agrarcenzusok

 

*Az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó rendeletei: 1166/2008/EK, 1165/2008/EK, 138/2004/EK és 543/2009/EK

###

Sajtóinformáció: kommunikacio@ksh.hu

Központi Statisztikai Hivatal

Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7. | Postacím: 1525 Budapest, Pf. 51.

Telefon: (+36-1) 345-6000 | Telefax: (+36-1) 345-6788

E-mail: ksh@ksh.hu | Honlap: www.ksh.hu