Pályázat Hatósági és műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal Hatósági és műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.számú melléklet 3. pontja szerinti közlekedési, 14. pontja szerinti hatósági, 26. pontja szerinti környezetvédelmi és vízügyi, 32. pontja szerinti település-, terület és vidékfejlesztési, településüzemeltetési feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építésügyi igazgatási,földügyi igazgatási, kereskedelmi, telepengedélyezési, szálláshely szolgáltatási hatósági , hulladékgazdálkodás, környezet-természetvédelem, zaj- és rezgésvédelem, közlekedési igazgatás,vízügyi-igazgatás, településfejlesztési ügyek, beruházások bonyolítása. Hosszú-,közép- és rövidtávú tervek elkészítéséhez szakmai segítségnyújtás, felújítások, karbantartási munkák előkészítése, lebonyolítása, műszaki tervdokumentáció felülvizsgálata, műszaki ellenőri feladatok ellátása, műszaki jellegű anyagok előkészítése döntéshozatalra, nyilvántartások vezetése, kapcsolódó levelezések intézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Műszaki ellenőri jogosultság építmény (É) és épületgépész(EG) szakterületen
 • Pályázatok írásában szerzett tapasztalat
 • Tervezési gyakorlat, kivitelezésekkel kapcsolatos tapasztalat, műszaki ellenőrzések területén szerzett jártasság, karbantartás során szerzett tapasztalat
 • építészmérnöki- építőmérnöki végzettség,
 • Közbeszerzési referensi képzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dancs János jegyző nyújt, a 06-42-530-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4531 Nyírpazony, Arany János utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2900/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Hatósági és műszaki ügyintéző.
 • Elektronikus úton Dancs János jegyző részére a jegyzo@nyirpazony.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Dancs János jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4531Nyírpazony, Arany János utca 14. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. A pályázatot a jegyző Nyírpazony Nagyközség polgármesterének egyetértésével bírálja el 6 hónap próbaidő kikötésével.

Kéménysepréssel kapcsolatos tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÓ
A kéményseprőipari tevékenységről szóló törvény, valamint a kéményseprőipari szerv kijelöléséről szóló kormányrendelet alapján 2016. július 1-jétől módosult a kéményseprőipari tevékenységre vonatkozó szabályozás. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a lakossági kéményseprést a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve végzi.
Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kéményseprő, attól függ, hogy az adott háztartásban milyen tüzelőberendezéssel fűtenek, nem pedig attól, hogy fűtési időszak van-e. Gázüzemű és zárt égésterű tüzelőeszköz esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente érkezik a kéményseprő.

A kötelező lakossági sormunka az egész országban ingyenes. A kéményseprő 15 nappal az ellenőrzés előtt értesíti a tulajdonosokat. Ha a kéményseprő az értesítésben megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással.

A kötelező és ingyenes lakossági sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó tevékenységekért változatlanul fizetni kell.

Természetesen lehetőség van arra is, hogy valaki az ingyenes sormunkán túli kéményellenőrzést vagy tisztítást rendeljen meg. Ezt a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpont kiválasztásával elérhető ügyfélszolgálaton teheti meg. A két kötelező sormunka között megrendelt ellenőrzés és a sormunkába nem tartozó munkák elvégzése költségtérítés terhére történik. A kéménysepréssel kapcsolatos információk elérhetők a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.

Elérhetőség változás

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az önkormányzat elérhetőségében változás állt be.

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat telefonszámai:

Tel.: +36 (42) 530 – 030

Tel.: +36 (42) 530 – 031

Tel.: +36 (42) 230 – 583

Mobil: +36 (30) 826 – 6731

Email címek:

Ügyfélszolgálat:

Bodnár Zsoltné ugyfelszolgalat@nyirpazony.hu Tel.: 11 mellék

Anyakönyvi és munkaügyek:

Póti Csilla nepesseg@nyirpazony.hu Tel.: 12 mellék

Adóügy:

Szotákné Huszár Angéla ado@nyirpazony.hu Tel.: 13 mellék

Igazgatás:

Bodnár Enikő igazgatas@nyirpazony.hu Tel.: 14 mellék

Hatósági ügyek:

hatosag@nyipazony.hu Tel.: 15 mellék

Műszaki ügyek:

Horeczky Zoltán muszaki@nyirpazony.hu Tel.: 15 mellék

Pénzügy:

penzugy@nyirpazony.hu Tel.: 16 mellék

Titkárság:

Kaposi Olga titkarsag@nyirpazony.hu Tel.: 17 mellék

 

Az alábbi e-mail címek megszűntek:

eszter.szilagyi@nyirpazony.hu

hivatal@nyirpazony.hu

munkaugy@nyirpazony.hu

szocialis@nyirpazony.hu

Megértésüket köszönjük!

Dancs János

jegyző

 

 

Pályázat: Pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. sz. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör az I. besorolási osztályban.

Ellátandó feladatok:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása. A hivatal feladatellátási körében tartozó önkormányzati és költségvetési szervekre vonatkozó költségvetés és beszámoló készítése, mérleg készítése, kontírozás, könyvelés, kötelezettségvállalás vezetése. A képviselő-testület pénzügyi témájú előterjesztéseinek elkészítése a jegyző utasítása szerint. Az önkormányzati vagyonkataszter, tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése, naprakész állapotban tartása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörök.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, vagy főiskolai szintű közgazdasági szakirányú végzettség,mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • közigazgatásban, önkormányzati gazdálkodásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon,
 • EPER, E-KATA szoftverek felhasználói szintű ismerete
 • Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dancs János jegyző nyújt, a 06-42-530-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4531 Nyírpazony, Arany János utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2651-5/2016. ,valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton Dancs János jegyző részére a jegyzo@nyirpazony.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Dancs János jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4531 Nyírpazony, Arany János utca 14. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója az érvényes pályázatok közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kiírásra kerülnek az eljárásból, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, nem csatolják a szükséges iratokat, továbbá késve küldik el a pályázatukat. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • nyirpazony.hu – 2016. november 8.

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

zhKi sepri a kéményt?

A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés.

Mikor jön a kéményseprő?

A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés?

Igazgatási szünet

Tisztelt Nyírpazonyi Lakosok!

 

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2016. november 7. (hétfő) és november 11. (péntek) között a Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal visszaköltözik az Arany János u. 14. szám alatti felújított épületbe.

A KÖLTÖZÉS IDEJE ALATT AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL!

AZ ELSŐ ÜGYFÉLFOGADÁSI NAP

 1. november 14. (HÉTFŐ)

A költözés után elérhetőségeink: telefon, e-mail változatlanok!

A Polgármesteri Hivatal az átköltözés után változatlan ügyfélfogadási rend mellett fogadja az ügyfeleket:

 

Délelőtt

Délután

Hétfő

8:00 – 12:00

Kedd

13:00 – 16:00

Szerda

8:00 – 12:00

13:00 – 17:30

Csütörtök

Péntek

8:00 – 12:00

 

Megértésüket köszönjük!

 

Dancs János

 jegyző

Hulladékszállítás

Tisztelt Nyírpazonyi Lakosok!

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Térségi Hulladék- Gazdálkodási Nonprofit Kft. a november 1. ünnep körüli hulladékszállítás kapcsán, a lakosságnak korábban kiosztott hulladékszállítási értesítőnek megfelelően ezúton tájékoztatja Önöket, hogy:

2016. október 30. (hétfőn) és 2016. november 1. (kedden) a hulladékszállítás a megszokott jártarend szerint történik.

A Hulladékudvarok, valamint a Regionális Hulladékkezelő Üzem 2016. október 30. (hétfőn) és 2016. november 1. (kedden) zárva tartanak.

Tisztelettel:
 
Ajler Ferenc
Hulladékgyűjtési- és szállítási ágazatvezető
TÉRSÉGI HULLADÉK- GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft
4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
www.thgkft.hu
Tel: 42/ 594-530, 30/ 207-79-74
Fax: 42/ 594-531