Településrendezési terv módosítása

Tisztelt Nyírpazonyi Lakosok, Vállalkozók!

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata közvélemény kutatást folytat a Településrendezési terv módosítás megalapozásához. Fontos szempont, hogy az önkormányzat, a település lakói, vállalkozói és a tervezők szorosan együttműködve, együtt tervezve, közösen készítsék el a településrendezési tervet. Igények a lakosság, vállalkozók részéről is jelentkeztek, és a tervezés folyamán jelentkezhetnek. A tervezés során a végső cél minden esetben a települési környezet minőségének és a települési lakosság életminőségének javítása legyen. Ez az időszak az egyeztetés időszaka, az önkormányzatnak igen nagy felelőssége és sok feladata van abban, hogy a tervet a település lakói magukénak érezzék, valóban úgy gondolják, hogy a terv értük van, és az ő céljaikat tükrözi. Szeretnénk, ha a település jövőbeni fejlesztéseinek meglapozásában Önök is szerepet vállalnának véleményükkel, ötleteikkel.

Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet juttassák vissza a Polgármesteri Hivatalba 2017. február hó 24-ig!

Válaszaira számítunk, előre is köszönjük!

Cím: 4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.

E-mail.: telepulesrendezes@nyirpazony.hu

 Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata.

Kérdőív lakosság részére

Kérdőív vállalkozók részére

 

 

 

PROGRAMFELHÍVÁS!

Tisztelt Nyírpazonyi Lakosok!

Önkormányzatunk szeretne csatlakozni a „A  legszebb  konyhakertek” –  Magyarország  legszebb konyhakertjei  elnevezésű országos programhoz.

Kérjük mindazok jelentkezését, akik szívesen részt vennének a kezdeményezésben és büszkén bemutatnák szépen gondozott kertjüket.

Kérjük, jelentkezési, részvételi szándékukat jelezzék  személyesen a polgármesteri hivatalban, a könyvtárban  vagy e-mail-ben. E-mail: hirnok@nyirpazony.hu, konyvtar@nyirpazony.hu

Dubay László

polgármester

 ————–

Tisztelt Polgármester Úr!

Kovács Szilvia, mint Karcag város alpolgármestere az alábbi megkereséssel fordulok Önhöz. Szeretném, és megtisztelő lenne számomra, ha Nyírpazony Község Önkormányzata, vagy intézménye, szervezete 2017. évben csatlakozna az általam 2012-ben létrehozott „A  legszebb  konyhakertek” –  Magyarország  legszebb konyhakertjei országos programhoz.

A program célja, hogy minél többen műveljenek konyhakertet és ezáltal az évszázadok során összegyűlt tudás, tapasztalat tovább öröklődhessen a generációk között.

2016. évben 19 megyéből és határon túlról, 318 településről közel 15.000 kertművelő munkáját értékeltük és 62 db Magyarország legszebb konyhakertje országos díjat adtunk át.

 Szeretném, ha az Önök településén „A legszebb konyhakertek” helyi verseny lefolytatásával összegyűjtenék azokat a kertművelőket, akik gondosan, szeretettel művelik kertjeiket. Őrzik mindazt, amit nagyszüleiktől tanultak, vagy olyan saját technikákat alkalmaznak, amellyel egészséges zöldségek-gyümölcsök termesztésére képesek.

Kérem ezért, hogy csatlakozzanak a programhoz, és idén hirdessék meg „A legszebb konyhakertek” versenyt, zsűrizzék le a nevezett kerteket, majd a kategóriák első helyezettjei közül a legszebbeket jelöljék Magyarország legszebb konyhakertje országos díjra.

Országos eredményhirdetés tárgyév szeptember 20. és december 15. között várható.

A települések és a díjazásra kerülő kertek számára az Országos Díjat és az Elismerő Oklevelet Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr adja át Kovács Szilvia programigazgatóval.

 

Tisztelt Nyírpazonyi Ingatlan tulajdonosok!

A téli időszak több feladatot ró az ingatlan tulajdonosokra. A havas-jeges járdaszakaszok tisztán tartása és síkosság mentesítése az ingatlantulajdonosok kötelessége. Az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet értelmében:

Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

  1. a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
  2. b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai

tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. Aki előtt a járdaszakasz nincs letisztítva és valaki balesetet szenved (pl. elcsúszik a síkos járdán), az kártérítést követelhet az ingatlan tulajdonosától. Kérem Önöket, hogy az ingatlan előtti járdaszakasz síkosság mentesítéséről haladéktalanul gondoskodjanak.

Köszönöm azoknak az ingatlan tulajdonosoknak a munkáját, akik e felhívás előtt is már gondoskodtak járdájuk síkosság mentesítéséről.

Nyírpazony, 2017. január 16.

                                                                  Dancs János

                                                                     jegyző