Belterületi csapadékvíz elvezetés Szemléletformálás

Szemléletformálás

BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

 

Fotópályázat

  

 

Rajzpályázat


 

Fotópályázat iskolások részére részére

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül, TOP-2.1.3-16 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyában elnyert támogatáshoz kapcsolódó szemléletformálás szolgáltatás feladatkörében „A VÍZ JEGYÉBEN” címmel fotópályázatot hirdet, nyírpazonyi iskolások számára. A pályázat célja felhívni a figyelmet legnagyobb kincsünkre, a vízre.

Pályázati feltételek: 6-14 év közötti iskolás gyermekek.  Minden gyermek csak egy fényképpel pályázhat!
 Díjak: A nyertesek meglepetés ajándékban részesülnek.
A rajzok beérkezésének határideje: 2021. szeptember 30.

 

Rajzpályázat óvodások részére

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül, TOP-2.1.3-16 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyában elnyert támogatáshoz kapcsolódó szemléletformálás szolgáltatás feladatkörében „A VÍZ JEGYÉBEN” címmel rajzpályázatot hirdet, nyírpazonyi óvodások számára. A pályázat célja felhívni a figyelmet legnagyobb kincsünkre, a vízre. Várjuk mindazon gyermekek rajzait, akik kedvet és tehetséget éreznek ahhoz, hogy rajzon keresztül mutassák meg nekünk, miért fontos a víz.

Pályázati feltételek: 6 év alatti óvodás gyermekek.  Minden gyermek csak egy rajzzal pályázhat!
Alkalmazott technika: A pályamű bármilyen technikával készülhet A4-es méretben a megadott témában, (ceruza, vízfesték, zsírkréta, tempera)
Név feltüntetése: A pályázók nevét és életkorát kizárólag a rajzlap hátoldalán kérjük feltüntetni az óvodai csoport megnevezésével.
 Díjak: A nyertesek meglepetés ajándékban részesülnek.
A rajzok beérkezésének határideje: 2021. szeptember 30.
Az elkészített rajzokat kérjük az óvodában, elhelyezett gyűjtődobozba elhelyezni, vagy a muszaki@nyirpazony.hu email címre elküldeni.
Az eredményhirdetésre 2021. október 14-én kerül sor.
A beérkezett alkotásokból kiállítást szervezünk.
A pályázattal kapcsolatos további információk az alábbi elérhetőségeken kérhetők: e-mail: muszaki@nyirpazony.hu telefon: +36 42 530-030
Jognyilatkozat:
A pályázatban résztvevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen pályázattal összefüggésben kezeli a Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat (adatkezelő). Az adatszolgáltatás önkéntes. A pályázók személyes adatainak kezelése és feldolgozása az alábbiakra teljed ki: név, életkor, óvoda megnevezése, amelyeket a rajzok leadása során, a jelen pályázati feltételek ismeretében önkéntesen megadtak. A pályázat kiírója nem vállal felelősséget a pályamunkák tartalmáért, a pályaműveket nem küldjük vissza. A résztvevő/szülő a pályázaton való indulásával, az adatai megadásával az általa készített alkotás (továbbiakban „hozzájárulás” vagy „résztvevői hozzájárulás”) tekintetében kizárólagos, időben és térben, valamint a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlan, felhasználási jogot biztosít a Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat részére, bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül. A Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat a felhasználási jog alapján különösen jogosult a beadott alkotást nyilvánossághoz közvetíteni, sokszorosítani, másolni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, különösen a pályázat során, a pályázattal kapcsolatos megjelenésekben felhasználni, illetve azokból részleteket bemutatni, annak témáját felhasználni a publikálásra kerülő különböző PR. anyagokban bárminemű díjazás nélkül. A Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat semmilyen kötelezettség nem terheli a résztvevői hozzájárulások felhasználását, ill. közzétételét illetően.


Foglalkoztató füzet készült az óvodások részére

Színes, szórakoztató kiadvány készült az óvodás gyermekek részére. Meséken, verseken és találós kérdéseken keresztül, játékos formában tanulhattak az óvodások az ivóvíz védelméről. A füzetben helyet kapott még néhány színező, egy társasjáték és a korcsoportnak megfelelő különböző feladatok is.

Lakossági tájékoztató füzet készült az esővíz hasznosításáról

Természeti kincsünk az esővíz! címmel lakossági tájékoztató füzet készült a beruházással érintett lakosok számára. Az érdeklődők ízelítőt kaphattak az értékes esővíz gyűjtési és felhasználási lehetőségeiről, valamint az csapadékvíz elvezetés szabályairól.

 

 


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ


TISZTELT LAKOSOK!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00009 azonosítószámú „Nyírpazony belterületi csapadékvíz elvezetés” projekt megvalósítása a kivitelezési szakaszba lépett. A munkaterület átadása 2020.11.11-én megtörtént, a közbeszerzésen nyertes ajánlatot tevő NYÍR-WETLAND Kft, és a meghívott közműszolgáltatók képviselőinek részvételével.

A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. Az elnyert támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100%-a, amely bruttó 328.769.784, -Ft.

projekt megvalósításával lehetőség nyílik a község belterületi csapadékvíz elvezetés rendszerének kialakítására, környezetbiztonságának növelésére,  a belvíz és a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentésére, valamint a felszíni vizek minőségének javítására is. A fejlesztések alapvető célja a község belterületére hullott csapadékvizek és a felszín alól előtörő vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése mellett, a csapadék hasznosítását/hasznosulását is lehetővé tevő rendszer kiépítése.

jelen beruházás a település azon részein valósul meg, ahol döntő jelentőségű problémát okoz a lehulló csapadékvizek elvezetése. Az uniós támogatásból megvalósuló fejlesztések a Temető utca, Vasvári Pál utca, Jázmin utca, Jókai utca, Arany János utca, Széchenyi utca, Béke utca, Szabadság utca, Alkotmány utca, valamint a Záportározó, szikkasztó 78/1 hrsz és a 617 hrsz érinti. A projekt keretében megvalósuló csapadékvíz csatorna építésével, illetve felújításával közel 600 lakóingatlan vízkár-veszélyeztetettsége jelentős mértékben csökken.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az építendő csapadékvíz elvezető rendszer nyomvonalában műszaki szükségesség esetén a fák, cserjék és növényzet kivágására, illetve megmetszésére kerülhet sor, melyről az ingatlantulajdonosok minden esetben előzetesen tájékoztatást kapnak.