Category : Aktuális

Kedves Szülők!
 
Az értesítési visszhangra reagálva a következőkről tájékoztatjuk Önöket.
 
Több szülő jelezte, nem örül annak, hogy intézményünkbe a belépés továbbra is zsiliprendszer szerint fog történni. Úgy gondoljuk kötelességünk a gyermekek és intézményünk dolgozói egészségének megóvása. A pillanatnyi vírushelyzet, valamint a várható újabb hullám nem teszi indokolttá, hogy a jelenlegi szabályainkon lazítsunk.
 
Óvodánkat továbbra is folyamatosan fertőtlenítjük és csak egészséges gyermekek és dolgozók jöhetnek be az épületbe.
 
Bízva a szülők megértésében és együttműködésében sikerül önökkel együtt fenntartani intézményünk folyamatos működését.
 
Dr. Faragóné Bankus Judit óvodavezető

Category : Aktuális

Kedves Szülők!
 
Értesítjük a kedves szülőket, hogy 2021.08.30.-31.-én (hétfő-kedd) nevelés nélküli munkanapot tartunk.
Kérjük Önöket, hogy gyermekük felügyeletéről ezen idő alatt gondoskodni szíveskedjenek!
 
Szeptemer 1.-én megnyitjuk óvodánk kapuját.
Várjuk régi és új óvodás gyermekeinket.
 
Intézményünk vezetősége és nevelőtestületünk döntése alapján továbbra is az ajtóban vesszük át a gyermekeket a szülőktől lázmérés és kézfertőtlenítés után.
Kérjük megértő türelmüket!
 
CSAK EGÉSZSÉGES GYERMEKEKET ÁLL MÓDUNKBAN FOGADNI!
 
Az újonnan beérkező gyermekek szüleit korlátozott létszámban csak az első két hétben engedjük be intézményünkbe.
 
A kapukat 9 órakor zárjuk, kérjük a szülőket legkésőbb fél 9.-ig érkezzenek meg!
 
A csoportok életével, szervezésével kapcsolatos információkról bővebb tájékoztatást a szeptember elején tervezett csoport szülői értekezleteken kaphatnak.
 
Dr. Faragóné Bankus Judit óvodavezető

Category : Aktuális

Kedves leendő óvodás gyermekek szülei!
 
2021.07.05.-én (hétfő) 16.00. órától a leendő óvodás gyermekeink szüleinek szülői értekezletet tartunk az óvoda udvarán.
 
Szeretettel várjuk Önöket!
 
Dr. Faragóné Bankus
óvodavezető

2021.06.11

Category : Videók


Riport

Category : VideókCategory : Aktuális

Kedves Szülők!
 
A Nyíregyházi Egészségfejlesztési Iroda rendezvényére szeretnénk felhívni a kedves szülők figyelmét.
 
A Kihívás Napja alkalmából szervezett „Gyűjtsd a km-t a családdal SZABADon!” Családi Challenge program teljesen ingyenes.
 
Részletes leírását megtalálják a mellékelt levélben és plakáton.
Biztatunk mindenkit a részvételre.
 
Kellemes kikapcsolódást, jó sportolást kívánunk!

Category : Aktuális

                                                               Igényfelmérés

Községünkben az idei évben megindul egy új két csoportos bölcsőde építése.

Várható befejezés és nyitás időpontja: 2022. szeptembere.

A zavartalan kezdés érdekében felmérést készítünk a bölcsődét igénylő szülők körében.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy aki igényelni szeretné 2022. szeptemberétől gyermeke számára a bölcsődei ellátást, jelezze felénk az ovoda@nyirpazony.hu e-mail címen a gyermek adatainak megadásával 2021. május 31.-ig!

Köszönettel: Dr. Faragóné Bankus Judit óvodavezető


Tájékoztatás az óvodai beiratkozásról

Category : Aktuális

Tájékoztatás az óvodai beiratkozásról

A Nyírpazonyi Aranyalma Óvodában a 2021/22-es nevelési évre történő óvodai jelentkezés időpontja:                         2021.04.19.- 2021.04.23.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.
Az óvodába a 2021/2022-es nevelési évre a 2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. közötti időszakban született gyermekek beíratása kötelező.

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel az idei évben is online formában történik a beiratkozás.

A beiratkozáshoz szükséges iratokat (a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, adóigazolványa, lakcím kártyája) az óvodai jelentkezési lap kitöltésével együtt lefotózva vagy beszkennelve az ovoda@nyirpazony.hu e-mail címre küldjék meg.

A jelentkezési lap letölthető a http://nyirpazony/ovoda honlapunkról.

A gyermek óvodába történő felvételéről 2020.05.15.-ig dönt az óvoda vezetője, melyről írásban tájékoztatja a szülőket postai úton vagy e- mailben.

A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a gyermek szülője/ törvényes képviselője a Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat jegyzőjének címzett jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.

A szülő tárgyév május 25. napjáig az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerinti felmentést kérhet gyermeke részére a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivataltól. A Nyíregyházi Járás területéről az óvodakötelezettség teljesítése alóli felmentést a szülő által írt kérelemmel lehet kérelmezni a Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Osztályához (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) címezett írásban megküldött levélben.

Esetleges kérdéseiket bizalommal feltehetik szintén az ovoda@nyirpazony.hu e-mail címen.

Sajnáljuk, hogy a személyes találkozás idén is elmarad.

Várjuk az intézményünk iránt érdeklődők jelentkezését és bízunk a mielőbbi találkozásban.

 Nyírpazony, 2021.03.31.      

                                                                      Dr. Faragóné Bankus Judit
                                                                                   óvodavezető

Jelentkezési lapCategory : Aktuális

 

Kedves Szülők!

A járványhelyzet miatt kialakult megváltozott munkakörülmények nagy leterheltséget jelentenek a szülők számára. A személyes találkozás hiánya miatt nincs lehetőség tapasztalatcserére, fontos kérdések, problémák személyes megbeszélésére, válaszkeresésre.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket Nyíregyházi Egészségfejlesztési Iroda hamarosan induló két online programjára, melyet az EFI szakemberei tartanak.

A „SzülőFórum” programot elsősorban a szülőknek, az „Apró Kezek” programot pedig a 5 – 10 éves gyermekek részére ajánljuk. A programsorozatok teljesen ingyenesen biztosítottak a szakembereink által, de regisztrációhoz kötöttek. A programok részletes leírását megtalálják a mellékelt plakátokon.


TÁJÉKOZTATÁS RENDKÍVÜLI SZÜNETBEN IGÉNYBE VEHETŐ ÓVODAI ÜGYELETRŐL

Category : Aktuális

KÉRELEM

TÁJÉKOZTATÁS RENDKÍVÜLI SZÜNETBEN IGÉNYBE VEHETŐ ÓVODAI ÜGYELETRŐL

TÁJÉKOZTATÁS RENDKÍVÜLI SZÜNETBEN IGÉNYBE VEHETŐ ÓVODAI ÜGYELETRŐL

Az Emberi Erőforrások Minisztere 18/2021. (III. 06.) határozata alapján az alábbiakban határozzuk meg az óvodai ügyelet eljárásrendjét:

  • Az ügyelet szigorú szempontok alapján igényelhető, maximum 5 fős kiscsoportokban. A szülők erre vonatkozó igényüket nyilatkozat formájában tehetik meg.

Kizárólag

  • a koronavírus járvány elleni küzdelemben részt vevő szülők gyermekei (egészségügy, stratégiai munkahelyek) részére,
  • munkavégzés miatt nem megoldható gyermek felügyelet miatt, nyilatkozatban közölt indoklás alapján

jogosultak egyéni elbírálással az ügyelet igénybevételére.

A nyilatkozathoz csatolni kell a szülő munkáltatói igazolását, mely tartalmazza a szülő munkarendjét is.

  • A gyermekek átvételének és átadásának módja:

– a gyermeket a szülő az óvoda bejárati ajtójában adhatja át az óvoda dolgozójának,

– a gyermek hazavitelekor a szülő a bejáratnál jelzi érkezését, és ott várja gyermekét,

– a szülő csak egészséges gyermeket hozhat be az óvodába,

– ha bármilyen megbetegedésre utaló tünetet tapasztal az óvodai dolgozó, a gyermeket nem veheti át,

– ha napközben tapasztalunk betegségre utaló jeleket, akkor haladéktalanul kérjük a szülőt, hogy gyermekét vigye haza az intézményből,

– a szülő közvetlen munkakezdés előtt hozhatja be a gyermeket és a munkaideje lejárta után közvetlenül köteles hazavinni.

 

  • A szülő gyermeke óvodai igényének lemondását és újra igénylését megteheti előző nap 10 óráig.

Nyírpazony, 2021.03.08.      

                                                                                   Dr. Faragóné Bankus Judit

                                                                                               óvodavezető


ÚJ INFORMÁCIÓ!

Category : Aktuális

Kedves Szülők!
 
ÚJ INFORMÁCIÓ!
 
Megjelent a Kormány 111/2021. (III.6.) Korm. rendelete, mely szerint az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet időtartama alatt a szülő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek napközbeni felügyeletének megszervezéséről.
 
Kérem, hogy csak nagyon indokolt esetben kérjék azon szülők a gyermekek felügyeletét, ahol mindkét szülő dolgozik, ezt igazolni is tudja és semmilyen más módon nem tudja megoldani gyermeke felügyeletét!
 
A felügyeleti kérelmet elektronikus úton nyújthatják be az intézmény vezetőjének az ovoda@nyirpazony.hu e-mail címen.
A kérelemhez kérem a munkáltatói igazolások csatolását.
A kérelmeket a vezető elbírálja és válasz e-mailben értesíti a szülőket.
 
Kérem Önöket, vegyék figyelembe, hogy intézményünk dolgozói is nagy számban betegség miatt vannak távol óvodánkból.
 
A hétfői gyermekfelügyelet megszervezése érdekében kérem, hogy az igényeket legkésőbb, 2021.03.07.-ig (vasárnap) 12.00.-ig küldjék el!
 
Dr. Faragóné Bankus Judit
óvodavezető

Rendkívüli szünetet

Category : Aktuális

Kedves Szülők!
 
Megjelent az Emberi Erőforrások Minisztere 17/2021. (III.5.) EMMI határozata a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről.
 
A határozat második pontja szerint az óvodákban 2021.03.08.-tól rendkívüli szünetet rendel el. A rendkívüli szünet utáni első munkanap 2021.04.07.
 
A határozat hatos pontja kimondja, hogy gyermekfelügyelet az intézményekben NEM KERÜL megszervezésre (a kontaktusszám minél jelentősebb csökkentése érdekében).
Biztosítjuk ugyanakkor a gyermekek étkeztetését a veszélyhelyzet ideje alatt, amennyiben azt a szülő igényelte és kérte a tegnapi levelünk alapján.
 
Az intézkedés az EMMI határozat módosításáig, hosszabbításáig, esetleg visszavonásáig marad érvényben.
 
Az aktuális változásokról azonnal értesítjük a szülőket.
 
Kitartást, jó egészséget kívánunk mindenkinek ezekben a nehéz napokban!
 
 
Dr. Faragóné Bankus Judit
óvodavezető

Veszélyhelyzeti intézkedésekről

Category : Aktuális

Kedves Szülők!
 
Megjelent az Emberi Erőforrások Minisztere 17/2021. (III.5.) EMMI határozata a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről.
 
A határozat második pontja szerint az óvodákban 2021.03.08.-tól rendkívüli szünetet rendel el. A rendkívüli szünet utáni első munkanap 2021.04.07.
 
A határozat hatos pontja kimondja, hogy gyermekfelügyelet az intézményekben NEM KERÜL megszervezésre (a kontaktusszám minél jelentősebb csökkentése érdekében).
Biztosítjuk ugyanakkor a gyermekek étkeztetését a veszélyhelyzet ideje alatt, amennyiben azt a szülő igényelte és kérte a tegnapi levelünk alapján.
 
Az intézkedés az EMMI határozat módosításáig, hosszabbításáig, esetleg visszavonásáig marad érvényben.
 
Az aktuális változásokról azonnal értesítjük a szülőket.
 
Kitartást, jó egészséget kívánunk mindenkinek ezekben a nehéz napokban!
 
Dr. Faragóné Bankus Judit

Kedves Szülők!

Category : Aktuális

Kedves Szülők!
 
A ma délelőtti Kormányinfó élő adásában Gulyás Gergely Miniszter Úr bejelentette az óvodák, iskolák bezárását. Várjuk a Kormány rendeletét a bezárással kapcsolatosan, melyet azonnal továbbítunk a szülők felé.
A bezárás ideje alatt biztosítjuk a gyermekek étkeztetését, amennyiben azt a szülő igényli az óvoda felé az etkezes@nyirpazony.hu email címen.
Az igényelt étkeztetést 11.00-13.00 óra között vehetik át és vihetik el az óvoda ebédlőjéből.
Amennyiben igényli a kért szolgáltatást legkésőbb 2021.03.05.-én 12.00 óráig jelezzék.
 
Megértésüket köszönjük!
 
Dr. Faragóné Bankus Judit

TISZTELT SZÜLŐK!

Category : Aktuális

TISZTELT SZÜLŐK!
 
Tapasztalataink szerint egyre több a betegek száma környezetünkben.
Azzal az ismételt kéréssel fordulunk a kedves szülők felé, hogy KIZÁRÓLAG, CSAK EGÉSZSÉGES GYERMEKET HOZZANAK ÓVODÁBA!
 
Legyünk tisztelettel egészséges társaink felé!
 
Fogadják az óvodapedagógusok – a gyermek egészségi állapotára vonatkozó – jelzéseit jó szándékkal, amely a betegségmegelőzés és terjedés érdekében történik.
 
Amennyiben a gyermek egy napnál tovább tartózkodik távol az óvodától orvosi igazolással fogadjuk közösségünkbe vissza a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel.
 
Megértésüket köszönjük!
 
Jó egészséget és kitartást mindannyiunknak!
 
Dr. Faragóné Bankus Judit
óvodavezető


Tankötelezettség

Category : Aktuális

Kedves Szülők!
 
Tájékoztatjuk a kedves érintett szülőket, hogy a tankötelezettség halasztásával kapcsolatos kérelmet az alábbi linken érhetik el:
 
A kérelmet 2021.01.15.-ig lehet benyújtani.
Amennyiben segítséget igényelnek, szívesen állunk rendelkezésükre.
 
Dr. Faragóné Bankus Judit
óvodavezető
 

Karácsony 2020

Category : Aktuális

Óvodánkban az idei karácsonyt rendhagyó módon mindenki a saját csoportjában ünnepelte.
Családias hangulatban, meghitt légkörben közösen öltöztették fel a gyerekek saját karácsonyfájukat. A fák alá Jézuska elhozta ajándékait, melynek a gyerekek szívből örültek. Itt köszönjük meg a kedves szülőknek nagy szeretettel önzetlen felajánlásukat, támogatásukat.
Az alábbi képekkel szeretnénk, ha a szülők is részesei lehetnének a gyermekek örömének, az ünnepi varázslatnak, csodának.
 
Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánunk!
 
Találkozunk 2021.01.04.-én.
 
Az óvoda dolgozói nevében:
Dr. Faragóné Bankus Judit
óvodavezető

Archívum

Kategóriák