Vassné Kozák Orsolya

Vassné Kozák Orsolya vagyok, a Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda, Bölcsőde, Családi Bölcsőde és Konyha szakvizsgázott óvodapedagógusa, főigazgató-helyettese. 2012 óta dolgozok az intézményben, amit második otthonomnak tekintek. Családommal, férjemmel és gimnazista fiammal, Nyírpazonyban élek. Jelenleg a Katica csoportos gyermekek egyik óvónénijeként végzem nevelő-oktató munkámat. Sokat teszek szakmai tudásom bővítéséért, fenntartásáért, szeretem az innovatív módszereket, technikákat. Ennek érdekében folytattam fejlesztőpedagógiai tanulmányaimat, és lettem fejlesztőpedagógus. Ezen tevékenységemet a 2021/2022-es nevelési évtől intézményünkben is végzem. Életemet és hivatásomat a hit, az erkölcs és a szeretet vezérli.

A tanulás támogatása során építek a gyermekek egyéni céljaira, szükségleteire, vágyaira, kíváncsiságára. Változatos élményszerző játéktevékenységeket tervezek és valósítok meg. Tiszteletben tartom a gyermekek személyiségét, egyediségét, felelősen, elfogadóan viszonyulok hozzájuk, és erre nevelem őket is. Nagyon fontosnak tartom a szociális érzékenység, az empátia, a segítőkészség, az elfogadás érzésének kialakítását, az érzelmi intelligencia fejlesztését.

 

Share