Süni csoport

Süni csoport

A Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda legújabban megalakult kiscsoportja vagyunk.  Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek is a  megtisztelő bizalmát, amiért gyermekeik nevelését és oktatását ránk bízták. Sok segítséget kaptunk az Önkormányzattól, kolléganőinktől, Intézményveztőnktől a csoport kialakításában, felszerelésében, hogy a gyerekek otthonos, biztonságos, életkoruknak megfelelő környezetben tölthessék játékos mindennapjaikat. Új dolgozóként minket is nagy szeretettel, odafigyeléssel fogadott az óvoda közössége. Értő figyelemmel segítik szakmai munkánkat, beilleszkedésünket.

A csoportunkban dolgozó felnőttek:

Óvodapedagógusok:

Kropkó Jánosné ( Anikó néni)

Hrubóczkiné Krich Orsolya ( Orsika néni)

 Sok éves pedagógia és módszertani tapasztalattal, szakmai elhivatottsággal, gyermekszeretettel kezdtük meg munkánkat Nyírpazonyban.

Dajka: Bunász Jánosné (Katika néni)

Az ő óvodai  tapasztalatai  gyermekszeretete, helyismerete is hozzájárul pedagógiai hármas egységünk megteremtéséhez.

2019 szeptembertől 21 csemete, 11 fiú és 10 kislány jár a Süni csoportba. Az első időszak a beszoktatással, egymás megismerésével, az alapvető szokások kialakításával telt. A szülők aktivitása már az első szülői értekezleten megmutatkozot. Reméljük, hogy a jó együttműködést közös programokkal, a közös célért végzett munkával a gyermekek érdekeit és sokoldalú személyiségfejlődését szem előtt tartva sikerül ápolnunk. Az első sírós – vigasztalós napok után bizalmas, szeretetteli hangulatban, esztétikus környezetben töltik a gyerekek napjaikat.  A versek, mesék, dalocskák, mondókák birodalma, a bábok ámulatba ejtik a kicsiket. Rengeteg új ismeret birtokában már most sokat ügyesedtek, igazi óvodásokká váltak. Megtanulták és gyakorolják hogyan rakjanak kis segítséggel rendet a játékok között, hogyan étkezzenek illedelmesen, hogyan használják a rajzoláshoz szükséges eszközöket. Az otthon pici darabjai – cumi, alvóka stb.- megnyugvást hoz amikor megszeppenve állnak egy új feladat elé. Sok gyakorlással, differenciálással, egyéni segítségadással bíztatjuk őket önállóságuk kialakítására.

Az Aranyalma Napok volt az első óvodai nagy közös élményünk. A jó cél érdekében a szülők önzetlen segítsége, jótékony célú felajánlásai, a közösen szerzett beszélgetős élmények közelebb hoztak minket egymáshoz. Köszönet érte!

                                                                                                                             Süni csoport


Archívum

Kategóriák