Étkeztetés, tájékoztatók, letölthető nyomtatványok

Tájékoztató az étkezés megszervezéséről, az étkezési térítési díjkedvezmény igénybevételének lehetőségéről a 2022/2023. tanévben

GYERMEKÉTKEZTETÉSI KÉRELEM

Étkezés megrendelése: a 2022/2023-es tanévre vonatkozó étkezés megrendelése a Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez c. nyomtatványon történik. A nyomtatvány intézmény típusonként, jelen tájékoztató végén érhető el.  A nyomtatvány leadása megrendelésnek minősül.  

ÁLTALÁNOS ISKOLA

CSALÁDI BÖLCSŐDE

ÓVODA

Normatív étkezési kedvezmény igénylése: Az étkezési térítési díj kedvezményeinek igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot igazolni kell, a 328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 7. fejezete szerint.

  • Óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 6. számú melléklet szerinti nyilatkozatot LETÖLTÉS
  • általános, vagy középiskolában tanuló gyermek, vagy fiatal felnőtt után a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 8. számú melléklet szerint nyilatkozatot  LETÖLTÉS
  • átmeneti gondozásban lévő, ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához a 328/2011.(XII.29) Korm. rendelet 9. számú melléklet szerinti nyilatkozatot kell benyújtani  LETÖLTÉS
  • Szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat LETÖLTÉS

A kedvezményre jogosító okiratok beadási határideje folyamatos,leadás az Aranyalma Óvoda óvoda titkáránál.

Étkezés lemondása:

betegség, hiányzás esetén az étkezés lemondására legkorábban a tárgynapon  reggel 08:30 óráig van lehetőség ,  e-mail formájában  az etkezes@nyirpazony.hu  email címen.

Az  étkezés végleges lemondásról írásban kell nyilatkozni. 

Share