Étkeztetés, tájékoztatók, letölthető nyomtatványok

 

2023/2024-es tanév


ÉRTESÍTÉS ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ VÁLTOZÁSÁRÓL

Tisztelt Szülők!

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 7.- i döntése alapján 2023. október 1-től az alábbiak szerint módosította az étkezési térítési díjak összegét:

                                                                                     ALAP ÁR                                   DIÉTÁS ÁR

  BÖLCSŐDE                                                            560.-Ft+ÁFA/nap                          670.-Ft+ÁFA/nap

CSALÁDI BÖLCSŐDE                                             560.-Ft+ÁFA/nap                     670.-Ft+ÁFA/nap

ÓVODA                                                                        495.-Ft+ÁFA/nap                     595.-Ft+ÁFA/nap

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA                               

1.- 4. osztály (tízórai, ebéd, uzsonna):              580.-Ft+ÁFA/nap                       700.-Ft+ÁFA/nap

5.-8. osztály (ebéd):                                              415.-Ft+ÁFA/nap                         500.-Ft+ÁFA/nap

 

 

 

Étkezés megrendelése: a 2023/2024-es tanévre vonatkozó étkezés megrendelése a Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez c. nyomtatványon történik. A nyomtatvány intézmény típusonként, jelen tájékoztató végén érhető el.  A nyomtatvány leadása megrendelésnek minősül, a végleges lemondásról írásban kell nyilatkozni.

Tájékoztatom, hogy az étkezés térítési díj megfizetése az MBH Banknál vezetett számlára történő átutalásos fizetési mód alkalmazásával lehetséges. A közlemény rovatban az alábbiakat legyen szíves feltüntetni: Étkezést igénybe vevő neve, és a számla sorszáma.

Tájékoztatom, hogy hiányzás esetén a távollét jelentése a szülő felelőssége, amit az etkezes@nyirpazony.hu e-mail címen fogadunk naponta 800-ig! Kérnénk megadni a név és osztályon/csoporton kívül a távollét idejét is.

Utólagos lemondást nem fogadunk el!

Hozzájáruló nyilatkozat BÖLCSŐDE

Hozzájáruló nyilatkozat ÓVODA

Hozzájáruló nyilatkozat ÁLTALÁNOS ISKOLA

Hozzajarulo-nyilatkozat-Csaladi-Bolcsode.pdf

Nyilatkozat étkezési térítési díj túlfizetéséről


2022/2023-es tanév


Tájékoztató az étkezés megszervezéséről, az étkezési térítési díjkedvezmény igénybevételének lehetőségéről a 2022/2023. tanévben

GYERMEKÉTKEZTETÉSI KÉRELEM

Étkezés megrendelése: a 2022/2023-es tanévre vonatkozó étkezés megrendelése a Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez c. nyomtatványon történik. A nyomtatvány intézmény típusonként, jelen tájékoztató végén érhető el.  A nyomtatvány leadása megrendelésnek minősül.  

ÁLTALÁNOS ISKOLA

CSALÁDI BÖLCSŐDE

ÓVODA

Normatív étkezési kedvezmény igénylése: Az étkezési térítési díj kedvezményeinek igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot igazolni kell, a 328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 7. fejezete szerint.

  • Óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 6. számú melléklet szerinti nyilatkozatot LETÖLTÉS
  • általános, vagy középiskolában tanuló gyermek, vagy fiatal felnőtt után a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 8. számú melléklet szerint nyilatkozatot  LETÖLTÉS
  • átmeneti gondozásban lévő, ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához a 328/2011.(XII.29) Korm. rendelet 9. számú melléklet szerinti nyilatkozatot kell benyújtani  LETÖLTÉS
  • Szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat LETÖLTÉS

A kedvezményre jogosító okiratok beadási határideje folyamatos,leadás az Aranyalma Óvoda óvoda titkáránál.

Étkezés lemondása:

betegség, hiányzás esetén az étkezés lemondására legkorábban a tárgynapon  reggel 08:30 óráig van lehetőség ,  e-mail formájában  az etkezes@nyirpazony.hu  email címen.

Az  étkezés végleges lemondásról írásban kell nyilatkozni. 

Share