Bemutatkozás

Kedves Látogató!

Örömmel köszöntjük Önöket a Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda, Bölcsőde, Családi Bölcsőde és Konyha ezen belül is a Picur-Lak Bölcsőde honlapján!

A Nyírpazonyi Önkormányzat munkájának köszönhetően ez eddig telt létszámmal működő Családi Bölcsőde mellé, a település igényeit figyelembe véve szükségessé vált egy újabb intézmény létesítése. A sikeres pályázatnak köszönhetően megépült bölcsődénk, mely 2023 augusztus 28-án megnyitotta kapuit.

A Picur-Lak Bölcsődében egy gondozási egységben, tehát két csoportban (Ringat-Lak és Megóv-Lak) várjuk a hozzánk érkező gyermekeket. A bölcsőde lelkes csapatát három kisgyermeknevelő, egy szakmai vezető, aki egyben kisgyermeknevelő is, egy dajka és egy konyhalány alkotja az igazgatónő- aki bölcsődevezető is- mellett. Gyermekcsoportjainkban szakmailag jól képzett, lelkes szakemberek látják el a nevelő-, és gondozó munkát. A kisgyermeknevelők (pedagógusok) munkabeosztása heti váltásban történik. Nevelési alapelveink közé tartozik az egyéni bánásmód és az állandóság biztosítása, az önállóság és aktivitás segítése. Nevelésünket gyermekközpontú szemlélet, segítő magatartás jellemzi. A gyermekközpontúság számunkra azt jelenti, hogy mi alkalmazkodunk a gyermek igényeihez, és az ő kívánalmait igyekszünk kielégíteni. Arra törekszünk, hogy a családokkal együttműködve, együtt neveljük a gyermekeket a rendszeresség, fokozatosság és pozitív nevelési módszerek alkalmazásával.

A csoportokhoz tartozik egy-egy öltöző, egy fürdőszoba, és egy közös, fedett terasz. A szobák berendezése korszerű, új bútorokkal berendezett, ízléses. A játékeszközök gondosan, életkoruknak megfelelően lettek összeválogatva, a nagymozgások fejlesztésétől a finommotorika fejlesztéséig minden eszköz megtalálható, melyek segítik a gyermekek fejlődését ebben a korban.

A beszoktatás/adaptáció folyamán arra törekszünk, hogy a szülők megbizonyosodjanak arról, hogy távollétükben gyermekük biztonságos, szeretetteljes, elfogadó környezetben lesz a bölcsődében. A fokozatos anyás beszoktatást részesítjük előnybe.

A napirend kialakítása során figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, az egyéni igényeket, a fejlettségi szintjét, és ehhez igazítjuk szakmai elképzeléseinket. Lehetőséget biztosítunk sok-sok, különböző tevékenységre. Elegendő időt biztosítunk a szokások kialakítására, az önállóság fejlődésére.

Ebben a korban a játék a legfontosabb, ezért mindehhez derűs, minden gyermek számára szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkör kialakítására törekszünk. A beszéd- és szókincsfejlesztés mondóka, vers, ének, báb, mese, a közös beszélgetés alkalmával történik. Rajzolás, festés, gyurmázás, ragasztás, fűzés és egyéb kézműves tevékenység szolgálja a vizuális nevelést, nyújtja az alkotás örömét. Gyermekeinkkel játékos formában, fokozatosan ismertetjük meg a népzene, néptánc alapjait, Balatoni Kata Így tedd rá programjának segítségével. Napjaink dalban, táncban, kacagásban gazdagon telnek.

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek korának megfelelő önállósodásra, a helyes higiénés szokások, viselkedési szabályok elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére. Fontosnak tartjuk a korszerű étkeztetést, a helyes táplálkozási szokások kialakítását, az életkornak megfelelő tápanyagszükséglet kielégítését.

 

Nagy szeretettel várjuk leendő Bölcsődés „gyermekeinket”!

Ismerjék meg a Picur-Lak Bölcsőde dolgozóit:

(balról jobbra)

Hegyes Ilona Zsanett- kisgyermeknevelő-, gondozó

Papp Béláné (Edit)– bölcsődei dajka

Bókáné Csillag Dóra– kisgyermeknevelő-, gondozó

Uriné Pósán Rita– szakmai vezető és kisgyermeknevelő-, gondozó

Köbliné Szabó Orsolya– kisgyermeknevelő-, gondozó

Szunyog Róbertné (Anett)– bölcsődei konyhalány.

 

Számomra a leggyönyörűbb kép a mosolygós, ragyogó szemű, boldog gyerekek; nincs olyan édes zene, mint tiszta és csengő nevetésük.“

P.T. Barnum

Kedvenc helyünk a Picur-Lak Bölcsőde, ahol minden napunk a játékról, mókáról, kacagásról és az élményekkel teli tapasztalatszerzésről szól. Mindig tanulunk valami újat, ami által folyamatosan fejlődünk, ezáltal felfedezzük a körülöttünk lévő világot. A bölcsőde falai között a gyermekkacajon kívül kisgyermeknevelőink csengő-bongó hangja is hallható, akik bármikor képesek dalra fakadni. Ezzel nem csak megnyugtatnak Bennünket, de az érzelmi biztonságot, a szeretetteljes, családias légkört is megteremtik számunkra és észrevétlenül fejlesztik zenei képességeinket is.

 

 

Share