Pillangó csoport

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy pillangó csoport, amely a Nyírpazonyi Aranyalma Óvodában található.

Ebben a csoportban 29 kis pillangó próbálja bontogatni a szárnyait. Kis pillangóink nagyon szeretik a táncot, zenét, mozgásos játékokat. Érzelmi nevelésünkben fontos szerepe van a szeretet, hála, a megértés gyakorlásának, az egymáshoz való alkalmazkodás fontosságának, melyek elősegítik feladattudatuk, helytállásuk, kitartásuk, türelmük fejlesztését. A kis apró nép mindennapjait két óvodapedagógus és egy dajka néni tervezi, szervezi. Amint hozzánk belépsz, érezheted a családias, meghitt hangulatot és láthatod, hogy a mi csoportunkban a legmeghatározóbb a szabad játék, melyhez nagyon sok eszközt biztosítunk.
Mindennapjainkban fontos szerepet kap, a több éve sikeresen alkalmazott projektmódszer, ami az egész óvodai életünket áthatja.

Az élmény-és tapasztalatszerző kirándulások, séták, illetve a folyamatos és alkalomszerű gyűjtőmunkák. Ezért alapelvként valljuk, hogy a gyermek tevékenység és tapasztalás közben fejlődik a leghatékonyabban.
A nevelőmunkánk során első lépésként a gyermekek alapos megismerésére törekszünk, így kiemelt feladatunknak tekintjük az egyéni különbségek feltárását, az eltérések ismeretében a személyiség differenciált fejlesztését.
Fő szempontunk, hogy a gyermekek pozitív élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodjanak az óvodai élet folyamán.
Nagyon fontos számunkra az elfogadás, mert minden gyermek más és más. Hisszük, hogy a mi feladatunk megtalálni a gyerekekhez vezető utat, melynek elérésével mindenki kibontakozhat. Ehhez elengedhetetlen a szülőkkel való jó partneri kapcsolat kialakítása és fenntartása.
Kiemelt fontosságúnak tartjuk a néphagyományok őrzését, átörökítését és a környezettudatos nevelést. Célunk minden gyermek egyéni szükségleteinek maximális kielégítése, az egyéni bánásmód alkalmazásával. A hozzánk járó gyerekeknek derűs, vidám szeretetben és közösségi élményekben gazdag óvodás éveket biztosítsunk a szülőkkel együttműködve, hogy az életre, az iskolára való előkészítés egy szeretetteljes légkörben történjen.

 

Óvodapedagógusok:                                              Dajka néni:

Kissné Ónodi Gyöngyi                                          Holecskó Péterné

Nagyné Rádi Andrea

 

Share