Patikásné Berta Judit

Patikásné Berta Judit gyógytestnevelő- óvodapedagógus vagyok. 21 éve dolgozom a nyírpazonyi Aranyalma Óvodában. Célom, hogy a rám bízott gyerekeket segítsem abban, hogy egyéni adottságaiknak, képességeiknek megfelelően fejlődve megismerhessék önmagukat, társaikat és a környező világot. Mindezt az egyéni tapasztalással felfedező ismeretszerzést valódi cselekedtetéssel szeretném megvalósítani. Munkám során figyelmet fordítok a differenciálásra, az egyéni bánásmód alkalmazására és a gyerekek személyiségének megismerésére, azért, hogy a csoportomba járó gyerekek vidám, nyitott, színes egyéniségű, kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak.                                  
Kolleganőimmel jó a kapcsolatom, szeretek velünk dolgozni, s hiszem, hogy a nyugodt, családias légkör is nagy segítség a munkámban.

 

Share