Így tedd rá!

Népi játék, néptánc az óvodában.

A Napocska csoportban nagy hangsúlyt fektetünk az ének – zenei nevelésre. Az Így tedd rá! módszerei, eszközei komplex ismereteket közvetítenek. A gyermekeink nagy mozgásigényűek ennek kielégítésére, és tudatos nevelésére is szolgál a táncos mozgásfejlesztés. Mondókák tanulása közben fejlődik a beszédkészség, a párbeszédes játékokban a kommunikációs készség, a mozgásos játékok által a mozgáskoordináció, a feladatok által a szabálytisztelet, önfegyelem és a csoportos viselkedési formák is alakulnak.

A szövegek által gyarapodik szókincsük, szövegértésük, fogalomtáruk. Számos ismerethez juthatnak a népi játékok, mondókák, énekek szövegeiből környezetükkel kapcsolatban, és a tevékenységek során fejlődik térbeli tájékozottságuk, számismeretük.

Az eszközök a csoportunkban mindig a gyermekek rendelkezésére állnak, így a nap folyamán bármikor kedvük szerint kezdeményezhetnek társaikkal énekes-táncos játékokat.

Célunk, hogy az egyszerű eszközökkel (tulipánok, gumik, babzsákok) felkeltsük a gyermekek érdeklődését, s örömmel vegyenek részt a tevékenységben, s elsajátítsanak számos olyan játékot, melyet társaikkal kedvük szerint játszhatnak. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek igényeit figyelembe véve, jó hangulatú, kellemes közös élménnyé varázsoljuk az együtt töltött perceket.

Szeretettel:
Judit és Anikó óvónéni

Óvodánk története / Munkatársaink / Az óvoda bemutatása / Az óvodai környezet / Óvodai nevelésünk alapelvei / Befogadás / Anyanyelvi nevelés az óvodában / Így tedd rá! / Sószoba / Projektmódszer / Boldogságóra foglalkozások / Zsákomban a bábom! / Iskolába készülünk! / Munkatársaink

Share