Az óvoda bemutatása

“Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek

és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre.”

HOOPONOPONO

A Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda Szabolcs – Szatmár – Bereg –megyében Nyíregyháza várostól 6 km- re Nyírpazony Nagyközségben található. 2013 – ban nagyszabású bővítés vette kezdetét az intézményben. Óvodánk ezáltal korszerűsödött, többek között egy tornaszobával és egy sószobával bővült melyek gyermekeink egészségét szolgálják. 9 óvónő, 4 dajka néni és egy pedagógiai asszisztens gondozza és neveli a 4 csoportba járó gyermekeket. Nevelőtestületünk a homogén életkorú csoportok szervezését helyezi előtérbe. A gyermekek óvodában elöltött idejét úgy igyekszünk megszervezni és megtervezni, hogy mindig érezze a számára legfontosabbat: az érzelmi biztonságot, melynek biztosítéka az óvónő és a dajka elfogadó, gondoskodó, segítő személye, a szeretetteljes légkör kialakítása. A világos, tágas csoportszobákban a mindennapi tevékenységek keretein belül mesélés verselés, ének, zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás, festés, mintázás és a külső világ tevékeny megismerése (környezet – matematika alapú) valamint mozgás, foglalkozásokat szervezünk. Nevelésünk során biztosítjuk a lehetőséget az ép és sajátos nevelési igényű gyermekek természetes együttnevelésre. Az óvodai nevelés a családi nevelést egészíti ki, ezért nagy hangsúlyt fektetünk óvodánk nyitottságára. Ezt szolgálja a rendszeres betekintés lehetősége mindennapjaikba, a nevelési problémák, gondok közös megbeszélése, megoldások keresése. A jeles napok megünneplése, az Aranyalma – hét, az Adventi vásár, A Márton nap lámpás – felvonulás, az Egészség – hét, a Családi nap, a nagycsoportosok számára kirándulások, színház látogatások szervezése színesítik hétköznapjainkat. A napi tevékenységeink közé beépítettük a zeneovit, a középső és a nagycsoportban heti 1 alkalommal az angol nyelv játékos oktatását illetve a hittan. A gyermekek igény szerint szenzoros tornán, kung – fu  edzésen és Bozsik foci programban vehetnek részt. Rendszeres kapcsolatot tartunk a Családi Napközivel és a Színi Károly Magyar – Angol Két tanítási nyelvű Általános Iskolával, utóbbiban a nagycsoportos gyerekek korosztályuknak megfelelő foglalkozáson vesznek részt. A gyermekek számára szükség szerint biztosítjuk külső szakemberek, logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus segítségét.

 

 
 

Archívum

Kategóriák