Az óvoda bemutatása

“Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek

és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre.”

HOOPONOPONO

A Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda logója a nevéből adódóan egy aranyalma. Az „aranyalma” a népmesében valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás jelképe. Szeretnénk olyan vidám, boldog éveket biztosítani minden gyermeknek, hogy lényük úgy ragyoghasson, mint az „aranyalma”.

Óvodánk Nyíregyháza várostól 6 km- re Nyírpazony nagyközségben található. 2013-ban nagyszabású bővítés vette kezdetét az intézményben. Óvodánk ezáltal korszerűsödött, tornaszobával és egy só szobával bővült, melyek gyermekeink egészségét szolgálják.

12 óvodapedagógus, 6 dajka néni, és két pedagógiai asszisztens gondozza és neveli a 6 csoportba járó gyermekeket. Nevelőtestületünk a homogén életkorú csoportok szervezését részesíti előnyben.

Nevelő – oktató munkánkat a projekt módszer segítségével végezzük.  A projekt egy olyan sajátos tanulásszervezési módszer, tapasztalatszerzési technika, amely a megismerés fő forrásává az önálló és csoportos tapasztalást teszi. A módszer lényege nem kizárólag az, hogy a gyerekek egy-egy problémára megoldást találjanak, hanem az, hogy a lehető legtöbb összefüggést és kapcsolódási pontját is felfedjék. A gyerekeknek lehetősége van saját meglévő képességeinek, viselkedési formáinak kipróbálására, és újak kialakítására. A projektmódszer fő értéke, és egyben leginkább hasznosuló eleme, maga a tevékenységi folyamat, amely a tevékenység eredményében realizálódik. Vagyis a projektmunka során megvalósuló ismeretelsajátítás mellé fontosságban felzárkózik maga a gondolkodási folyamat, valamint az egyéb gyakorlati tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi hatása. A gyermekek óvodában elöltött idejét úgy igyekszünk megszervezni és megtervezni, hogy mindig érezze a számára legfontosabbat: az érzelmi biztonságot, melynek biztosítéka az óvónő és a dajka elfogadó, gondoskodó, segítő személye, a szeretetteljes légkör kialakítása.

Csoportszobáink világosak, tágasak, játék és eszközállományunk a programjaink megvalósításához megfelelőek és adottak. A mindennapi tevékenységek keretein belül mesélés, verselés, ének, zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás, festés, mintázás és a külső világ tevékeny megismerése (környezet – matematikai tartalommal), valamint mozgásos foglalkozásokat szervezünk. Az óvodai nevelés a családi nevelést egészíti ki, ezért nagy hangsúlyt fektetünk óvodánk nyitottságára. Ezt szolgálja a rendszeres betekintés lehetősége mindennapjaikba, a nevelési problémák, gondok közös megbeszélése, megoldások keresése. A jeles napok megünneplése, az Aranyalma-hét, Egészség napok, a Márton napi lámpás felvonulás, a nyílt karácsonyi ünneplés, nyílt napok, Családi nap stb. Sajnos ezeket a programokat a járványügyi helyzet miatt nem, vagy csak részben tudtuk megvalósítani az elmúlt egy év során.

Napi tevékenységeinket a következő foglalkozásokkal egészítjük ki: külsős szakemberek segítségével heti 1 alkalommal játékos angol nyelvű foglalkozáson ismerkedhetnek gyermekeink az angol nyelvvel, a Bozsik foci keretein belül a focizni vágyó gyermekek edző bácsi segítségével rúghatják a labdát, a küzdő spot iránt érdeklődők kung-fu  edzésen vehetnek részt , a kislányok pedig klasszikus balett foglalkozásokon részesülhetnek mozgáskoordinációs fejlesztésben. A történelmi egyházak képviselői felekezetek szerinti hittan foglalkozásokat tartanak igény szerint.

Munkánkat segítik még a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei. Heti rendszerességgel végeznek fejlesztéseket és segítik a gyermekek fejlődését a: logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus. A segítségükkel történő, idejében észlelt lemaradásokat a korai fejlesztéssel, jó eredményekkel, sikeresen korrigálhatjuk.

Óvodánk az Örökös Boldog Óvoda cím tulajdonosa, a komplex személyiségfejlesztésen kívül kiemelt feladatunknak tartjuk a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztését. Hisszük és valljuk, hogy csak a lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, boldog gyermekből válik sikeres, értékorientált, konstruktív élet vezetésére képes felnőtt.

 Rendszeres kapcsolatot tartunk a Családi Napközivel és a Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával.  Nagy figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű gyermekeinkre is, valamint az óvoda gyermekvédelmi feladataira. Nevelésünk során biztosítjuk a lehetőséget az ép és sajátos nevelési igényű gyermekek természetes együttnevelésére is.

A változások világát éljük. Meggyőződésem, hogy nekünk nem csak követni kell ezeket, hanem alkalmazkodnunk is kell ezekhez. Kiemelt célunk, hogy pozitív szívvel és lélekkel tekintsünk az előttünk álló kihívásokra. Erre alkalmazott legfontosabb módszerünk a szeretet, egymás iránti tisztelet és a feltétel nélküli bizalom!

Dr. Faragóné Bankus Judit óvodavezető

 

 

 
 

Archívum

Kategóriák