Pillangó csoport

Pillangó csoport bemutatása                     

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy pillangó csoport, amely a Nyírpazonyi Aranyalma Óvodában található.

Ebben a csoportban 29 kis pillangó próbálja bontogatni a szárnyait. Kis pillangóink nagyon szeretik a táncot, zenét, mozgásos játékokat. Érzelmi nevelésünkben fontos szerepe van a szeretet, hála, a megértés gyakorlásának, az egymáshoz való alkalmazkodás fontosságának, melyek elősegítik feladattudatuk, helytállásuk, kitartásuk, türelmük fejlesztését. A kis apró nép mindennapjait két óvodapedagógus és egy dajka néni tervezi, szervezi. Amint hozzánk belépsz, érezheted a családias, meghitt hangulatot és láthatod, hogy a mi csoportunkban a legmeghatározóbb a szabad játék, melyhez nagyon sok eszközt biztosítunk.
Mindennapjainkban fontos szerepet kap, a több éve sikeresen alkalmazott projektmódszer, ami az egész óvodai életünket áthatja. Az élmény-és tapasztalatszerző kirándulások, séták illetve a folyamatos és alkalomszerű gyűjtőmunkák. Ezért alapelvként valljuk, hogy a gyermek tevékenység és tapasztalás közben fejlődik a leghatékonyabban.
A nevelőmunkánk során első lépésként a gyermekek alapos megismerésére törekszünk, így kiemelt feladatunknak tekintjük az egyéni különbségek feltárását, az eltérések ismeretében a személyiség differenciált fejlesztését. Célunk minden gyermek egyéni szükségleteinek maximális kielégítése, az egyéni bánásmód alkalmazásával.

 

Óvodapedagógusok:                                              Dajka néni:

Kissné Ónodi Gyöngyi                                          Miskolcziné Tóth Anikó

Nagyné Rádi Andrea

 

Share