Napocska csoport

Óvodapedagógusok:                                                                                                                                                                     

Patikásné Berta Judit

Orsó Anikó                                                                                                                           

 Dajka néni:                                                                                                                                  

 Holecskó Péterné Ildikó néni

 

A Napocska csoport ebben a tanévben egy másik csoportszobába költözött. Az új helyet mi, az óvónénik és a dajka néni a nyár utolsó napjaiban igyekeztünk otthonossá, barátságossá, esztétikussá varázsolni. A gyerekek nagy lelkesedéssel fedezték fel a családias, vidám légkörű helyiséget, amelynek tárgyi felszereltsége gazdag, s adottak a nyugodt játék feltételei. Különös gondot fordítunk arra, hogy olyan pedagógiai eszközök álljanak rendelkezésünkre, melyek kiválóan alkalmasak a tevékenykedő, differenciált, egyéni fejlesztésre.

Csoportunk létszáma 27 főre emelkedett, akik 5-6 évesek. Az új kispajtásokat nyitott szívvel fogadták a régi gyerekek, így zökkenőmentesen beilleszkedtek.

Eleven, nyüzsgő, vidám csoport vagyunk, de jellemző ránk a szociális érzékenység, az alkalmazkodás, tapintat, egymásra figyelés, együttérzés, segítőkészség, egymás iránti tisztelet és elfogadás.

Az öt éveseknél nagy hangsúlyt fektetünk az önállóság fokozására, képességeik, készségeik fejlesztésére, a projektekhez kapcsolódó játékokon, élményt nyújtó változatos tevékenységeken keresztül.   A tanköteles korú gyerekeknél legfontosabb feladatunk az iskolára való felkészítésben az eredményes, kudarc nélküli iskolakezdéshez szükséges képességek, készségek kialakítása. Ehhez változatos tanulási helyzeteket teremtő játékos tevékenységeket tervezünk, szervezünk, s külön figyelmet fordítunk a gyermekek mérései alapján az egyéni fejlesztésekre.

Továbbra is szeretnénk biztosítani az „Így tedd rá!” táncos mozgásfejlesztés nyújtotta élményteli pillanatokat, kihasználva a magyar népi játékok változatos fejlesztési lehetőségeit.

A járványügyi helyzetre való tekintettel nagy gondot fordítunk a csoportszoba, öltöző, mosdó és annak felszerelésének fertőtlenítésére, valamint a higiénés szabályok betartására, s az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes baráti kapcsolatok fejlődését támogató légkör erősítésére. Mivel a szülőkkel a személyes kapcsolattartás formái korlátozottak, ezért az online lehetőségeket kihasználva tájékoztatjuk őket a csoport életével kapcsolatok eseményekről.

Minden nehézség ellenére szeretnénk gyermekeink optimális fejlődését biztosítani, és hogy sok felejthetetlen élményekkel gazdagodjanak a tanév során.                                                               

 

Share