Belterületi csapadékvíz elvezetés galéria

Galéria

 

BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

 

Utólagos állapotfelmérés:

2021.10

 

 

 

2021.09:

A víz fontossága életünkben

A gyermekkor benyomásai, élményei meghatározzák felnőtt korunk gondolkodásmódját, életmódját.

Nekünk felnőtteknek felelősségünk, hogy a gyermek bensőséges kapcsolatot tudjon kialakítani a természeti környezetével. Elég, ha egyszerűen rá tud csodálkozni, ha megérinti a kezével, ha figyel szépségére. Már meg is ismerte, értékké vált számára és képes lesz rá figyelni. Fontos tudatosítanunk, hogy vigyázni kell rá minden cselekedetünk közben, minden nap.

Célunk, hogy már kisgyermek korban kialakítsuk azokat a szokásokat, ismereteket, amelyek birtokában a gyermekek tudatosan viszonyulnak majd a víz használatához és óvják a természetben található vizet.

Feladatunk, hogy lehetővé tegyük a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését. Biztosítsunk elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására. Segítsük elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható fejlődés érdekében helyezzünk hangsúlyt a környezettudatos magatartás formálás alapozására, alakítására.

Ezen cél szolgálatában valósítottuk meg óvodánkban a víz hasznosságát, fontosságát tudatosító projektünket, melyet az alábbi képek mutatnak be.

 

Csapadékvíz elvezetés:

2021.08:

2021.07:

2021.06:

2021.05:

2021.04:

2020.10:

         

Lakossági Fórum:

2021.07:

Lakossági fórumra várta Nyírpazony érintett lakosságát az önkormányzat. Az érdeklődőket tájékoztatták a beruházás megvalósításával járó feladatokról, a kivitelezés időtartamáról és a beruházással járó forgalomkorlátozásokról, esetleges elterelésekről. A projekt ideje alatt kérik a lakosság türelmét, segítő hozzáállását a munkák megvalósításához.

Állapotfelmérés:

2020. 12