Tanyagondnok

buszTanyagondnoki szolgálat

Tanyagondnok: Vajas Gyula

Feladatok:

Általános feladatok:

 • Közreműködés az étkeztetésben

 • Közreműködés a házi segítségnyújtásban

 • Közreműködés a közösségi és információs szolgáltatásban

 • Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítás

 • Szállítás

 • Árubeszerzés

 • A rendkívüli időjárás miatt a kialakult szükséghelyzet elhárítási munkái:

  • Lakosság kiértesítése, hangos bemondás

  • Tanyás területen, élelmiszerszállítás

  • Helyreállítási munkák

  • Idősek ellenőrzése, élelmiszerszállítás

  • Hó eltakarítási munkálatokhoz emberek szállítása

  • Folyamatos járőrözés