Feltöltés alatt!!

2019

VP6-19.2.1.-67-1-17 Ravatalozó felújítása  10.842.958,- Ft

„Szeretlek Nyírpazony!” rendezvény megvalósítása 500.000,- Ft

A Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz” 2.959.289 Ft

2018

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírpazony Nagyközségben 43.740.901,-Ft

Kondipark

Nyírpazony, Bárczi dűlő fejlesztése 9.893.034,-Ft

2017

2017. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása  14.965.351,-Ft

ASP központhoz való csatlakozása 7.000.000,-Ft

Kerékpárosbarát fejlesztés Nyírpazonyban 167.919.778,-Ft

Útszakaszok felújítása 18.000.000,-Ft

2017 Start Mintaprogram 14.130.339,-Ft

2016

2016 Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 111.999.999,-Ft

Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése

2016 Start mintaprogram

KEOP – Környezet és Energia Operatív Program Hőszigetelés és nyílászárócsere

2015

2015 Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 112.000.000,-Ft

Családi Napközi

2015 Start Mintaprogramok

„Gyermekorvosi és védőnői rendelő felújítása és bővítése a gyermekek egészsége érdekében”

Szociális földprogram

2014

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok

„Géptároló kialakítása hozzá kapcsolódó gépbeszerzéssel Nyírpazony településen”

Sportpálya karbantartása

A közösségi élet, kultúra fejlesztése

“Mesterségek ünnepe”

Természeti értékek, táji elemek rendbetétele

Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Szociális földprogram

„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat

Nyírpazony 4. sz. főút 281+300 km szelvényében gyalogátkelőhely létesítése.

Kazán program. Bio és megújuló energia felhasználása

Márai-program III

2013

Közösségi élet feltételeinek javítása

„Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Nyírpazonyban”

A Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda átalakítása, bővítése és korszerűsítése

Alföldi tanyák tanyás térségek megőrzése és fejlesztése

Mesterségek Ünnepe Nyírpazonyban

Sporttelephely felújítási program