KEHOP-5.4.1-16-2016-00138

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.4.1-16-2016-00138 „Tegyünk együtt a környezetünkért!”
Kedvezményezett: NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megvalósítási helyszín: Nyírpazonyon belül a tevékenységtől függően több helyszínen

A pályázat címe: Tegyünk együtt környezetünkért

A támogatás összege: 4 650 000 Forint

pályázati összefoglaló:

Projekt céljaink

– Energiahatékonyság és energia megtakarítás iránti érdeklődés felkeltése a lakosság körében.

– A lakosság épületenergetikai korszerűsítésére való ösztönzés. Új építkezők mellett a meglévők felújításának lehetőségei előadásokkal.

– Az energia megtakarítási és energiahatékonysági és ezzel összefüggésben a környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek átadása, előadások, tanácsadások, workshopok, médiakampányok segítségével.

– Megújuló energiaforrások bemutatása (típusa, alkalmazása, költségei és haszna)

– Energetikai pályázati lehetőségekkel a lakosok megismertetése. Fontos, hogy ráébresszük a városban élőket, s a térség lakóit, hogy az energia megtakarítás pályázati konstrukciók felhasználásával kisebb befektetéssel valósulhat meg a fejlesztés.

–  A gyerekek számára játékos feladatok, kreativitást fejlesztő programok összeállítása, hogy az energia megtakarítás pozitív élményekkel, sok-sok játékkal párosuljon, s a szülőket is befolyásolhassák az energiatudatos életmód kialakításában.

– Energia megtakarítás minden területen való bemutatása: energiaigények csökkentésére való figyelemfelhívás, a háztartások mellett (előadás keretében) mozgó kiállítással is bemutatni, hogy az energiatudatosság és hatékonyság az élet milyen sok területén alkalmazható. A rendezvényeken energia-mentes játszóház. A gyerekeknek megmutatni, hogy a számítógépen túl is lehet élményekben gazdag játékokkal játszani.

– Folyamatos akciók és kampányok a másfél év alatt, hogy a lakosok ezzel a témával rendszeresen találkozhassanak.

– Az önkormányzat és intézményeinek vezetői, akik a település életében vezető szerepet töltenek be, megismerjék egy tanulmányút keretében, hogy egy település hogyan működhet igazán energia hatékonyan. A vezetők szemléletváltása kell, hogy elsődleges legyen, hiszen erre épülhet a hatékony változás.

Tevékenységek bemutatása:

 1. intézményi, települési illetve több településre kiterjedő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása
 • Helyi akció az óvodában:

3 alkalommal Energianap az óvodában, ahol az energia témaköréhez kapcsolódó mesék felolvasása történik. A meséket követően megbeszélésre kerülnek a hallottak, majd játékos foglalkozások következnek. A gyerekek a végén rajzot készítenek az elhangzottak témaköreiből.

 • Helyi akció az iskolában:

Energiatudatos életmóddal kapcsolatos felvilágosító órák tartása az iskolában 1 alkalommal.

 1. települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása
 • Falunaphoz kapcsolódó rendezvény:

A felnőttek számára energetikai tanácsadás, a gyerekeknek interaktív foglalkozások tartása.

 • Zöld naphoz kapcsolódó rendezvény:

A felnőttek számára energetikai tanácsadás, a gyerekeknek interaktív foglalkozások tartása.

 • Villámakció:

A 12 alkalommal megrendezésre kerülő villámakciók során kérdéseket teszünk fel az utca emberének. A helyesen válaszolók között szóróajándékok kerülnek szétosztásra.

 1. térségi vagy helyi rendezvényeken energiatudatos szemléletre nevelő, kreatív, játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára
 • A Falunapon és a Zöld napon a gyerekek számára külön interaktív programok kerülnek megrendezésre:

Energiatudatos szemléletre nevelő, kreatív, játékos és interaktív foglalkozások megtartása.

 1. települési intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára
 • Workshop:

A workshopot az önkormányzat dolgozói, Nyírpazony település döntéshozói és intézményeinek munkavállalói, valamint az általános iskola és óvoda pedagógusai részére kerül megszervezésre. Célja, megismerkedhessenek az energiahatékonyság és a megújuló energia legfontosabb elemeivel, alapjaival.

 • Energetikai kiadvány:

E-tudatos háziasszony címmel kiadványt jelentetünk meg.

 1. a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása
 • Rádió:

3-4 perces interjú a projekt képviselőjével és két alkalommal hírekben való megjelenés a projekt céljai bemutatásával.

 • Újság:

Rövid cikk megjelenítése az energiatakarékosság fontosságáról.

 1. a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai üzemlátogatások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása
 • Tanulmányi út:

Tanulmányi út 20 fő részvételével.

 1. projekttel kapcsolatos tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
 • „C” típusú tábla beszerzése és kihelyezése
 1. esélyegyenlőség biztosítása
 • Alhonlap létrehozása:

A projekttel kapcsolatos információk közzététele: rendezvények helyszíne, időpontja, fotódokumentáció

 

A pályázat háttere

A KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok című felhívást a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) hirdette meg, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján.

A tudatos, fenntartható energiafogyasztás, és ezzel együtt az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése érdekében a felhívás a fogyasztói szokások, valamint az azokat meghatározó gondolkodásmódok megváltoztatásának elsődleges eszközéül szolgáló szemléletformálásra irányul, hozzájárulva az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv céljaihoz.

Az energia-megtakarításokat indukáló támogatott szemléletformálási projektek társadalmi hatásaként az energiatudatos magatartás szociális normává válik, továbbá a jövő generációk iránti felelősségérzet megerősödésével lehet számolni. A szemléletformálás közvetett módon az energiafogyasztás csökkenését, a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését és – annak mintegy velejárójaként – az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését eredményezi hosszútávon.

A pályázat tárgya és célja

A felhívás célja az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése. A konkrét cél, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai. A fogyasztói és társadalmi attitűdváltás a környezetbarát és energiatudatos fogyasztói döntések számának növekedését (pl. felelős termékválasztás stb.) eredményezi, illetve az ezeket segítő gazdasági-társadalmi struktúraváltást támogatja. Az információs, szemléletformáló programsorozatokkal, kampányokkal, képzésekkel, közösségi együttműködések megvalósításával a felhívás hozzájárul a kompetens és felelős magatartás elterjedéséhez, az energiatudatos életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, valamint a kapcsolódó nem formális tanulási helyzetek ösztönzéséhez és végső soron a megújuló energia-felhasználás növekedéséhez és az energiafelhasználás csökkentéséhez.

A projekt megvalósítási időszaka: 2019.10.01-2020.09.30.

Megvalósítási helyszín: Nyírpazonyon belül a tevékenységtől függően több helyszínen

A pályázat címe: Tegyünk együtt környezetünkért

A támogatás összege: 4 650 000 Forint

 

Az E-tudatos háziasszony 2020_10_Nyírpazony_PI

 

 

Sajtó: http://haromhatar.hu/index.php/hirek/helyi-hirek/17275-tegyunk-egyutt-a-kornyezetunkert-energiatudatos-szemleletvaltas-nyirpazonyban.html