2019.01.31 NYÍRPAZONY TELJES TRT (CD) jóváhagyott

 


Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat településrendezési eszközeinek módosítása
(véleményezési szakasz)

Véleményezési dokumentáció

Hirdetmény partnerségi egyeztetéshez és lakossági fórumhoz


 

1. Nyírpazony-előzetes véleménykérő teljes település

2. Nyírpazony-véleménykérő 282-2009. Korm. rendelet szerinti magasabb rendű tervek


 

2016. évi településrendezési terv módosítása egyszerűsített eljárás véleményezési dokumentáció.

282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti véleményezési dokumentáció

2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti véleményezési dokumentáció

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési dokumentáció


Helyi_Építési_Szabályzat egységes szerkezetben

Külterületi szabályozás_Sz_2

Szabályozási terv belterület T_3b_1

Szabályozási terv belterület T_3b_2

Szabályozási_Terv_belterület_1_módosított

Szabályozási_Terv_belterület_2_módosított

Településszerkezeti_terv

Településszerkezeti terv leírás