Ravatalozó felújítása

Pályázatok

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület működési területére meghirdetett,
VP6-19.2.1.-67-1-17 kódszámú, Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület – Helyi hagyományápolás, kulturális és közösségi, egyéb
szabadidő hasznos eltöltését szolgáló kezdeményezések és fejlesztések támogatása című felhívás alapján Nyírpazony Nagyközség
Önkormányzata, mint támogatást igénylő, sikeres támogatási kérelmet nyújtott be.

A Kedvezményezett – a támogató döntése alapján a – 10 842 958 Ft , azaz tízmillió-nyolcszáznegyvenkettőezer-
kilencszázötvennyolc forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

Az önkormányzat a beruházás megvalósításával évtizedes lakossági, közösségi igényeket kíván kielégíteni.

A fejlesztés keretében új előtető készült, valamint kegyeleti eszközök, berendezések kerültek beszerzésre.

Kettős ünnep múltról és jelenről