HATÁROZATOK

Feltöltés alatt!

NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


2024


1/2024. (I. 11.) határozata a Képviselő-testület 2024. január 11-i rendkívüli nyílt testületi ülésének napirendjéről
2/2024. (I. 11.) határozata a Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda, Bölcsőde, Családi Bölcsőde és Konyha intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról és a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya kinevezési elemeinek elfogadásáról
3/2024. (I. 29.) határozata a Képviselő-testület 2024. január 29-i nyílt testületi ülésének napirendjéről
4/2024. (I. 29.) határozata Nyírpazony Nagyközség Képviselő-testületének 2024. évre vonatkozó főbb feladatainak, illetve munkatervének megállapításáról
5/2024. (I. 30.) határozata a polgármester 2023. évi szabadságának letöltéséről
6/2024. (I. 29.) határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal közszolgálati ellenőrzésének megállapításairól
7/2024. (I. 29.) határozata a 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről
8/2024. (I. 29.) határozata a 2024. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
9/2024. (I. 29.) határozata a Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda, Bölcsőde, Családi Bölcsőde és Konyha intézmény nyári zárva tartásáról
10/2024. (II. 15.) határozata a Képviselő-testület 2024. február 15-i nyílt testületi ülésének napirendjéről
11/2024. (II. 15.) határozata az Önkormányzat elévült követeléseinek kivezetéséről
12/2024. (II. 15.) határozata Az önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartás egyezőségének kialakításáról
13/2024. (II. 15.) határozata Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata 2025-2026-2027. évekre vonatkozó egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapításáról
14/2024. (II. 15.) határozata a költségvetési rendelet-tervezet módosításáról
15/2024. (II. 15.) határozata a polgármester 2024. évi szabadságolásának ütemezéséről
16/2024. (III. 26.) határozata a Képviselő-testület 2024. március 26. napján tartott nyílt testületi ülésének napirendjéről
17/2024. (III. 26.) határozata a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete NYITOTT Ház Anya- Gyermek Segítőotthonának 2023. évi szakmai munkájáról
18/2024. (III. 26.) határozata a Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda, Bölcsőde, Családi Bölcsőde és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
19/2024. (III. 26.) határozata a Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda, Bölcsőde, Családi Bölcsőde és Konyha 2024/2025 nevelési év beiskolázási és továbbképzési tervének jóváhagyásáról
20/2024. (III. 26.) határozata a Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
21/2024. (III. 26.) határozata az önkormányzat és intézményeinek alkalmazottainak és a vendégétkezők étkezési térítési díjainak megállapításáról
22/2024. (III. 26.) határozata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 12/2021. (VII. 3.) önkormányzati rendelet térítési díjainak felülvizsgálatáról
23/2024. (III. 26.) határozata a szociális célú tüzelőanyag pályázathoz önerő biztosításáról
24/2024. (III. 26.) határozata a közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez kapcsolódó 2024. évi szolgáltatási terv jóváhagyásáról
25/2024. (III. 26.) határozata a Nyírpazony Ady E. u. 8 sz. alatti, 467/2 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat részére történő megvételére irányuló felajánlásról
26/2024. (III. 26.) határozata a Nyírpazony Sportpálya (14/2 hrsz) területén lévő 14/2/A felépítményhez 100 m2 földterület megvétele iránti kérelem elbírálásáról
27/2024. (III. 26.) határozata A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítása keretében „Nyírpazonyi közétkeztetés fejlesztése” című és TOP-PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervellenőr kiválasztásáról


2023


1/2023. (II. 15.) határozata a Képviselő-testület 2023. február 15-i nyílt testületi ülésének napirendjéről
2/2023. (II. 15.) határozata Nyírpazony Nagyközség Képviselő-testületének 2023. évre vonatkozó főbb feladatainak, illetve munkatervének megállapításáról
3/2023. (II. 15.) határozata a polgármester 2023. évi szabadságolásának ütemezéséről
4/2023. (II. 15.) határozata Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata 2024-2025-2026. évekre vonatkozó egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapításáról
5/2023. (II. 15.) határozata a 2023. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
6/2023. (II. 15.) határozata a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről
7/2023. (II. 15.) határozata Nyírpazony Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 10/2018. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódó Főépítész és Településtervező feljegyzésének jóváhagyásáról
8/2023. (II. 15.) határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó „Bölcsőde létrehozása Nyírpazonyban” című és TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00025 azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról
9/2023. (II. 15.) határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó „Bölcsőde létrehozása Nyírpazonyban” című és TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00025 azonosító számú projekthez kapcsolódó Műszaki ellenőr kiválasztásáról
10/2023. (II. 15.) határozata a védőnői szolgálat átszervezéséről
11/2023. (II. 15.) határozata a Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda és a Pöttöm Kuckó és Aprajafalva Családi bölcsődék nyári zárva tartásáról
12/2023. (II. 15.) határozata Helyi fejlesztések támogatása VP6-19.2.1.-67-7-21 kódszámú projekt benyújtására vonatkozó felhatalmazásról
13/2023. (II. 15.) határozata a Képviselő-testület 2023. február 15-i zárt testületi ülésének napirendjéről
14/2023. (II. 15.) határozata Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban való részévételéről
15/2023. (III. 21.) határozata a Képviselő-testület 2023. március 21-i rendkívüli nyílt testületi ülésének napirendjéről
16/2023. (III. 21.) határozata a Nyírpazony Béke utca 6. szám (31 hrsz) alatti ingatlan megvásárlásáról
17/2023. (III. 30.) határozata a Képviselő-testület 2023. március 30-i nyílt testületi ülésének napirendjéről
18/2023. (III. 30.) határozata a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2022. évi tevékenységéről és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről
19/2023. (III. 30.) határozata a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete NYITOTT Ház Anya- Gyermek Segítőotthonának 2022. évi szakmai munkájáról
20/2023. (III. 30.) határozata az önkormányzat és intézményeinek alkalmazottainak és a vendégétkezők étkezési térítési díjainak megállapításáról
21/2023. (III. 30.) határozata az önkormányzati helyiségek és területek bérleti díjáról
22/2023. (III. 30.) határozata Nyírpazony Nagyközség településszerkezeti terv és leírás, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának egyeztetéséhez környezeti vizsgálat szükségességéről
23/2023. (III. 30.) határozata Nyírpazony Nagyközség településszerkezeti terv és leírás, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról
24/2023. (III. 30.) határozata a szociális célú tüzelőanyag pályázathoz önerő biztosításáról
25/2023. (III. 30.) határozata a közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez kapcsolódó 2023. évi szolgáltatási terv jóváhagyásáról
26/2023. (III. 30.) határozata a Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda óvodai beiratkozásának jóváhagyásáról
27/2023. (III. 30.) határozata a Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
28/2023. (III. 30.) határozata a Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda 2023-2028. évi Továbbképzési Programjáról és a 2023/2024 tanévi beiskolázási és továbbképzési tervének jóváhagyásáról
29/2023. (III. 30.) határozata a Nyírpazonyi Nők Klubja 2022. évi munkájáról
30/2023. (III. 30.) határozata Nyírpazony Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2022. évi munkájáról
31/2023. (III. 30.) határozata a Nyírpazony Sportegyesület 2022. évi munkájáról
32/2023. (III. 30.) határozata a védőnők 2022. évi munkájáról
33/2023. (III. 30.) határozata a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátás 2022. évi munkájáról
34/2023. (IV. 27.) határozata a Képviselő-testület 2023. április 27-i nyílt testületi ülésének napirendjérő
35/2023. (IV. 27.) határozata a NYSZC Széchenyi István Technikum és Kollégium robotica csapatainak a Robocup 2023 Junior nemzetközi robotépítő versenyen való indulásához a Széchenyi 75 Alapítvány támogatásáról
36/2023. (IV. 27.) határozata a Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése keretében megvalósítandó „Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban” című és TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekthez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére tervező kiválasztásáról
37/2023. (V. 31.) határozata a Képviselő-testület 2023. május 31-i nyílt testületi ülésének napirendjéről
38/2023. (V. 31.) határozata a Nyírpazony Településüzemeltetési Kft 2022. évi működéséről
39/2023. (V. 31.) határozata a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ 2022-es szakmai tevékenységéről Nyírpazony településen szóló beszámoló elfogadásáról
40/2023. (V. 31.) határozata az Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
41/2023. (V. 31.) határozata Az Önkormányzat 2022. évi ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról
42/2023. (V. 31.) határozata A Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
43/2023. (V. 31.) határozata a Szurdokpüspöki Ifjúsági tábor, Szurdokpüspöki Gyöngyösi út, belterület 493/3 hrsz-ú és Szurdokpüspöki külterület 0206/28 hrsz-ú ingatlanainak ingatlanforgalmi értékbecslésének elfogadásáról
44/2023. (V. 31.) határozata Óvodai csoportlétszám megemelésének engedélyezéséről
45/2023. (V. 31.) határozata A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031 „Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban” elnevezésű projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
46/2023. (V. 31.) határozata A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése keretében a projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
47/2023. (V. 31.) határozata A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése keretében a projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
48/2023. (V. 31.) határozata A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése keretében a projekthez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
49/2023. (V. 31.) határozata az Országgyűlés által 2023. március 31. napján elfogadott az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III. 31.) OGY. határozat támogatásáról
50/2023. (VI. 29.) határozata a Képviselő-testület 2023. június 29-i nyílt testületi ülésének napirendjéről
51/2023. (VI. 29.) határozata a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett 2022. évi munkájáról
52/2023. (VI. 29.) határozata a Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda, Bölcsőde, Családi Bölcsőde és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint egyéb szabályzatainak jóváhagyásáról
53/2023. (VI. 29.) határozata a Szurdokpüspöki Ifjúsági tábor, Szurdokpüspöki Gyöngyösi út, belterület 493/3 hrsz-ú és Szurdokpüspöki külterület 0206/28 hrsz-ú ingatlanainak értékesítésére kiírandó pályázati felhívásáról
54/2023. (VI. 29.) határozata a Védőnői szolgálat feladatellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyon haszonkölcsön szerződés jóváhagyásáról
55/2023. (VI. 29.) határozata a TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00025 azonosítószámú „Bölcsőde fűtés átalakítás napelemes rendszerrel” elnevezésű, nemzeti nyílt, közbeszerzési eljárás keretén belül beérkezett árajánlatok alapján a nyertes kivitelező kiválasztásáról
56/2023. (VI. 29.) határozata A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat önerő rendelkezésre állásáról
57/2023. (VI. 29.) határozata a Képviselő-testület 2023. június 29-i zárt testületi ülésének napirendjéről
58/2023. (VI. 29.) határozata Díszpolgári cím adományozása Gál János részére
59/2023. (VI. 29.) határozata Díszpolgári cím adományozása Mrenkó László Sándor részére
60/2023. (IX. 7.) határozata a Képviselő-testület 2023. szeptember 7-i nyílt testületi ülésének napirendjéről
61/2023. (IX. 7.) határozata az önkormányzat és intézményeinek alkalmazottainak és a vendégétkezők étkezési térítési díjainak megállapításáról
62/2023. (IX. 7.) határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósítandó „Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése” című és TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054 azonosító számú projekthez kapcsolódó Műszaki előkészítési feladatok nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
63/2023. (IX. 7.) határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósítandó „Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése” című és TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054 azonosító számú projekthez kapcsolódó „Projektmenedzsmenti feladatok” ellátása nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
64/2023. (IX. 7.) határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósítandó „Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése” című és TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054 azonosító számú projekthez kapcsolódó „Előkészítési feladatok” ellátása nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
65/2023. (IX. 7.) határozata a Szurdokpüspöki Ifjúsági tábor, Szurdokpüspöki Gyöngyösi út, belterület 493/3 hrsz-ú és Szurdokpüspöki külterület 0206/28 hrsz-ú ingatlanainak értékesítésére kiírt pályázat eredményéről
66/2023. (IX. 7.) határozata a Képviselő-testület 2023. szeptember 7-i zárt testületi ülésének napirendjéről
67/2023. (IX. 7.) határozata települési kitüntető címek adományozásáról
68/2023. (IX. 28.) határozata a Képviselő-testület 2023. szeptember 28-i nyílt testületi ülésének napirendjéről
69/2023. (IX. 28.) határozata Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda 2022/2023. nevelési év munkájáról
70/2023. (IX. 28.) határozata a Pöttömkuckó és az Aprajafalva Családi Bölcsőde 2022/2023. nevelési év munkájáról
71/2023. (IX. 28.) határozata Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda, Bölcsőde, Családi Bölcsőde és Konyha 2023/2024-as nevelési évre, valamint a Picur-lak Bölcsőde 2023/2024-as nevelési-gondozási évre szóló munkaterv jóváhagyásáról
72/2023. (IX. 28.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához való csatlakozásról
73/2023. (XI. 9.) határozata a Képviselő-testület 2023. november 9-i nyílt testületi ülésének napirendjéről
74/2023. (XI. 9.) határozata A mezőőri szolgálat 2022-2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
75/2023. (XI. 9.) határozata a tanyagondnoki szolgálat 2022-2023. évi tevékenységéről
76/2023. (XI. 9.) határozata Dr. Faragóné Bankus Judit mesterpedagógus Mesterprogramjának előrehaladásáról
77/2023. (XI. 9.) határozata a téli igazgatási szünet elrendeléséről
78/2023. (XI. 9.) határozata A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására keretében „Nyírpazonyi közétkeztetés fejlesztése” című és PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004 azonosító számú projekthez kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció és költségvetés aktualizálására tervező kiválasztásáról
79/2023. (XI. 9.) határozata a Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése keretében megvalósítandó „Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban” című és TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekthez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
80/2023. (XI. 9.) határozata Az Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervéről
81/2023. (XI. 9.) határozata az idősek karácsonyi támogatásáról
82/2023. (XI. 9.) határozata az Önkormányzat és intézményeinek alkalmazottai, a Nyírpazony Településüzemeltetés Kft munkavállalói 2023. év végi jutalmáról
83/2023. (XI. 9.) határozata Nyírpazony Nagyközség polgármesterének év végi jutalmáról
84/2023. (XI. 9.) határozata Nyírpazony Nagyközség Helyi Választási Bizottsága tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
85/2023. (XI. 9.) határozata Nyírpazony Nagyközség közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2023. évben tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról
86/2023. (XI. 9.) határozata az Önkormányzat 2023. évi tevékenységéről és 2024. évi fejlesztési terveiről
87/2023. (XII. 5.) határozata a Képviselő-testület 2023. december 5-i nyílt testületi ülésének napirendjéről
88/2023. (XII. 5.) határozata A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031 „Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési feladatok ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
89/2023. (XII. 5.) határozata Helyi fejlesztések támogatása VP6-19.2.1.-67-7-21 kódszámú projekt megvalósításához kapcsolódó eszközbeszerzés nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
90/2023. (XII. 5.) határozata az általános iskolák felvételi körzetének, a pedagógiai szakszolgálat működési körzetének és az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények felvételi körzetének véleményezéséről
91/2023. (XII. 5.) határozata A Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda, Bölcsőde, Családi Bölcsőde és Konyha Alapító Okiratának módosításáról

 


2022


 


2021


69/2021. (XI. 11.) határozata a TOP Plusz pályázattal kapcsolatos konzorciumi megállapodások megkötéséről és pályázatok benyújtásáról

 


2020


 

 


2019


 

 


2018


 

 


2017


1/2017. (II. 3.) számú határozata a Nyírpazony Nagyközség Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó főbb feladatainak, illetve munkatervének megállapítására
2/2017. (II. 3.) számú határozata a Prémium Magyar Államkötvény jegyzéséről
3/2017. (II. 10.) számú határozata a Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapításáról 2018-2019-2020. évekre
4/2017. (II. 10.) számú határozata a a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
5/2017. (II. 10.) számú határozata a a polgármester 2017. évi szabadságolásának ütemezéséről
6/2017. (II. 10.) számú határozata a az általános iskolák felvételi körzetének és a pedagógiai szakszolgálat működési körzetének véleményezéséről
7/2017. (II. 10.) számú határozata a a Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal és a Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda munkamegosztási megállapodásáról
8/2017. (II. 10.) számú határozata a Nyírpazony Nagyközség településszerkezeti tervének és a szerkezeti terv leírásának módosításáról
9/2017. (II. 10.) számú határozata a a köztisztviselők részére meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képző 2016. évi célok megfogalmazásáról
10/2017. (II. 10.) számú határozata a az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás megvalósításáról, valamint a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívásban foglaltak szerinti támogatási kérelem (pályázat) benyújtásáról
11/2017. (II. 10.) számú határozata a  közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó szerződésről
12/2017. (II. 10.) számú határozata a Nyírpazony, Arany János u. 48. sz. 16 hrsz-ú ingatlanra és környezetére vonatkozóan Nyírpazony Nagyközség szabályozási tervének módosításáról
13/2017. (II. 10.) számú határozata a a Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata és a Nyírpazony Településüzemeltetési Kft. által a temető üzemeltetésére megkötött feladatellátási szerződés módosításáról
14/2017. (III. 29.) számú határozata a a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről
15/2017. (III. 29.) számú határozata a A Nyírpazonyi Nők Klubja 2016. évi munkájáról
16/2017. (III. 29.) számú határozata a A Nyírpazony Sportegyesület 2016. évi munkájáról
17/2017. (III. 29.) számú határozata a A Nyírpazony Polgárőr Egyesület 2016. évi munkájáról
18/2017. (III. 29.) számú határozata a A Védőnő 2016. évi munkájáról
19/2017. (III. 29.) számú határozata a a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
20/2017. (III. 29.) számú határozata a Védőnői tevékenység vállalkozási formában történő ellátásáról
21/2017. (III. 29.) számú határozata a A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról
22/2017. (III. 29.) számú határozata a A Nyírpazony, Zártkert 1301 hrsz-ú ingatlan bérbeadási szerződéséről
23/2017. (III. 29.) számú határozata a Nyírpazony, Kossuth utca belterület 244 hrsz-ú ingatlanra és környezetére vonatkozóan Nyírpazony Nagyközség szabályozási tervének módosításáról
24/2017. (III. 29.) számú határozata a a Nyírpazony, 0111 hrsz-ú és 0112 hrsz-ú külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátásának kivitelező kiválasztásáról
25/2017. (III. 29.) számú határozata a A Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Nyírpazony Község településfejlesztéssel és település-rendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 85/2013. (X. 15.) önkormányzati határozatának visszavonásáról
26/2017. (III. 29.) számú határozata a A VH16 viziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának jóváhagyásáról
27/2017. (III. 29.) számú határozata a A Nyírpazonyi Görögkatolikus Egyházközség támogatásáról