Tájékoztatás
a desztillálóberendezés tulajdonosainak

2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény módosítása alapján 2015. január 1-jétől a magánfőzés adózási szabályozása – saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezésen – változik.

2015. január 1-jétől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.

A magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a tulajdonos magánszemély lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Egy desztillálóberendezés több személy közös tulajdonát is képezheti, ilyenkor a tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a bejelentést.

A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnt, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1.000,-Ft/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.

A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer (első esetben a 2015. évi adóévről 2016. január 15-ig), az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.
Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1.000,- Ft, amelyet a magánfőző fizet meg a Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél vezetett 68500139-11048637 számú magánfőzött párlat utáni jövedéki adó beszedési számlájára.

A bejelentésre, illetve az adóbevallásra szolgáló nyomtatványok a 35/2008. (XII.31.) PM. rendelet 11. és 12. mellékletében találhatóak, valamint a község honlapjáról (www.nyirpazony.hu) is letölthetők.

By Hivatal