Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az önkormányzat a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartások tagjai által lakott gáz, vegyes- vagy fa tüzelésű fűtőberendezés által fűtött lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség téli tüzelőanyag kiadásainak viseléséhez nyújtott pénzbeli hozzájárulást biztosít.

A téli tüzelőanyag támogatásra jogosult az a háztartás:

  • ahol a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750,-Ft),
  • egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetén 170 %-át (48.450,- Ft).

A téli tüzelőanyag támogatásra benyújtott kérelem elutasításra kerül, amennyiben az egy főre jutó jövedelem meghaladja a fent felsorolt jövedelemhatárt.

 A támogatás összege a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 130%-a (37.050,- Ft).

Nem állapítható meg téli tüzelőanyag támogatás annak a kérelmezőnek, akinek tulajdonában erdő, fásítás van, illetve aki nem életvitelszerűen lakik az ingatlanban.

 

A kérelem benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A kérelem elérhető a Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatalban melyet személyesen vagy postai úton a szükséges mellékletekkel együtt a hivatalban kell benyújtani.

 

 

By Hivatal