Tisztelt Szülők!

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2017. (XI. 15.) Önkormányzati rendelet 20.§-a alapján jövedelem vizsgálata nélkül tanszer támogatásban részesíti a Nyírpazony Nagyközségben állandó lakóhellyel rendelkező:

  • a Nyírpazonyi Színi Károly Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában beiratkozott vagy
  • középiskola nappali iskolarendszerű oktatásban részt vevő gyerekeket.

Az általános iskola és középiskola nappali iskolarendszerű oktatásban résztvevő gyermek részére járó támogatás igénybevételéhez a gyermek által látogatott intézmény részéről kiállított 30 napnál nem régebbi jogviszony igazolás szükséges. Az igazolást a hivatalba kell eljuttatni Demjén Regina ügyintéző részére.

Az igazolás benyújtásának ideje: 2021.  augusztus 17  – szeptember 13-ig.

 

A támogatás mértéke 5.000,- Ft vásárlási utalvány formájában. Az utalványokat az általános és  középiskolások szülei szeptember 30-ig vehetik át a Polgármesteri Hivatalban, melyről külön értesítőt küldünk. Az utalványok átvételéhez a gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya) szükséges.

Az átvételhez szükséges még az átvevő személyazonosító igazolványának és lakcímet igazoló hatósági igazolványának a bemutatása.

Amennyiben a támogatást nem az érintett gyermek szülője, hanem más meghatalmazott személy veszi át, úgy az átvételhez szükséges még a fentieken túl a meghatalmazás becsatolása. Meghatalmazás minta kérhető a Polgármesteri Hivatalban.

Nyírpazony, 2021. augusztus 02.

                       Dancs János  sk.                                                                          Dubay László sk.

                        jegyző                                                                                          polgármester

By Hivatal