Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét arra, hogy ismételten igényelnie kell a gyermekétkeztetési támogatást a 2022/2023-as tanév vonatkozásában.

Tájékoztató 2022

Gyermekétkeztetési kérelem

Tisztelt Szülők!

Ezúton szeretném tájékoztatni önöket, hogy Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2022. január 01. napjával hatályba lépő 13/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) alapján az alábbi módon igényelhetik a 2022/2023 tanévre vonatkozóan a gyermekétkeztetési támogatást.

 

Az Ör. 19. § (1) A Képviselő-testület az 50%-os normatív intézményi térítési díjkedvezményben részesülő és kedvezményben nem részesülő, a családi bölcsődébe, az óvodába és az általános iskolába beiratkozott nyírpazonyi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek részére étkezési díjkedvezményt biztosít. A kedvezmény mértéke:

  1. a) 50%-os normatív intézményi térítési díjkedvezményben részesülők számára további 50%,
  2. b) kedvezményben nem részesülők számára 100%.

 

(2) A támogatásra azon kérelmezők jogosultak, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg, a minimálbér mindenkori összegének 200%-át.

 

(3) Az étkezési díjkedvezményre való jogosultság egy tanévre kerül megállapításra.

Kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolásokat.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a 2022/2023 tanévre gyermekétkeztetési támogatás megállapítását kéri, a gyermek törvényes képviselőjének ismételten kérelmet kell benyújtania.

Kérelmének benyújtását az alábbi eljárásrend szerint teheti meg:

  • A kérelmet jelen tájékoztató átvételét követő 2 heten belül nyújthatja be, melyhez kötelezően mellékleni szükséges a benyújtás hónapját megelőző nettó jövedelemről szóló munkáltatói igazolást.
  • A kérelmet a Nyírpazonyi Aranyalma Óvodában (4531 Nyírpazony Széchenyi u. 15.) nyújthatja be, Csernus Nikoletta óvodatitkár részére.

 

Nyírpazony, 2022. április 19.

                                                                                                          Dancs János

                                                                                                                jegyző

 

Tájékoztató 2022

Gyermekétkeztetési kérelem

By Hivatal