Kérelem tanévkezdési támogatás megállapítására

Tájékoztató tanévkezdési támogatás igényléséről

TÁJÉKOZTATÁS TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

 

Tisztelt Szülők!

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2021. (X. 12.) Önkormányzati rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján tanévkezdési támogatást állapíthat meg kérelemre évente egy alkalommal szeptember 30. napjáig Nyírpazony Nagyközségben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező:

  1. általános iskolás gyermeket nevelő részére,
  2. középfokú oktatási intézmény nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytató gyermeket nevelő részére,
  3. a legfeljebb 25 éves felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója részére.

(2) A tanévkezdési támogatásra jogosult az a kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér mindenkori összegének 200%-át.(2023. évben: 464.000.-Ft)

(3) A tanévkezdési támogatás összege gyermekenként 10.000 Ft, vásárlási utalvány formájában.

(4) A rendelet szerinti kérelemhez csatolni kell a köznevelési vagy felsőfokú intézmény által kiadott 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy az intézményi jogviszony fennáll, valamint a jövedelemigazolásokat. (benyújtás hónapját megelőző nettó jövedelemről szóló munkáltatói igazolást)

A kérelem benyújtásának határideje: 2023. augusztus 14. napjától  2023. szeptember 30. napjáig, mely határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtania Demjén Regina ügyintéző részére nyújthatják be.

Nyírpazony, 2023. augusztus 03.

                 Dr. Dancs János  sk.                                                                          Dubay László sk.

                        jegyző                                                                                          polgármester

By Hivatal