Tájékoztatás a félévi gépjárműadó és az iparűzési adóelőlegről

Tisztelt Adózó! A 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről szabályozza az önkormányzati adóhatóság felé teljesítendő befizetések határidejét. Tájékoztatjuk, hogy a 2018. évi I. félévi gépjárműadó és az iparűzési adóelőleg (KATA adóalany esetében iparűzési adó) fizetési kötelezettség 2018. március 15-ig fizethető meg késedelmi pótlékmentesen. Az adó késedelmes fizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint […]

Fehérbot Sportegyesület

Fehérbot Sportegyesület A Fehérbot Sportegyesület közhasznú jogállású szervezet. Egyesületünk alakulásának éve 2001. Szervezetünk célja a fogyatékossággal élő emberek érdekeinek képviselete, érvényesítése és védelme, sikeres társadalmi és gazdasági szerepvállalásuk előmozdítása. Egyesületünk a fogyatékossággal élő emberek részére, különös tekintettel a vak és gyengén látó személyek részére rendszeres testedzést biztosít, csörgőlabda, vakfoci és túra kajak-kenu sportágakban. Biztosítjuk a […]