Az 57_2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás