Roma Zsoltné

Roma Zsoltné default

Tisztelt Nyírpazonyi Választópolgárok!

 Roma Zsoltné vagyok 46 éves, 23 éve élek Nyírpazonyban. Jelenleg a ZSO-LA Fém Kft-nél dolgozom Nyírpazonyban. 2014. januárjáig 15 éven keresztül a Nyírpazonyi Önkormányzatnál igazgatási ügyintézőként és helyettes anyakönyvvezetőként dolgoztam. A 15 év alatt sok nyírpazonyi embert, családot ismertem meg, azonosulni tudtam nehézségeikkel és minden tőlem telhető segítséget megadtam ügyfeleimnek.

Azért indultam a helyi választásokon, mert nyitottan szeretnék a község lakóinak szolgálatában állni és Önökkel közösen szeretném tovább vinni községünket a fejlődés útján.

Mindezek érdekében a
következőket szeretném
megvalósítani:

 • Legfontosabb feladat a település működőképességének fenntartása,
 • a pályázati lehetőségeket minden esetben a lakossági igények figyelembe vételével szeretném kihasználni,
 • munkahelyeket teremtenék, emberséges közfoglalkoztatás keretében termelő munkát biztosítanék, munkahelyteremtő pályázatokat, oktatás-képzési pályázatokat, önfenntartásra (növénytermesztés, állattartás) vonatkozó pályázatok benyújtásával,
 • támogatnám a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását,
 • ügyfél centrikus és szakmailag kiváló hivatali ügyintézést biztosítanék, az ügyfélfogadási időt meghosszabbítanám,
 • a lakosságot megfelelően szeretném tájékoztatni a kedvezménnyel járó támogatásokról, szolgáltatások igénybevételének lehetőségeiről,
 • fontosnak tartom a meglévő szociális juttatások, támogatások további folyósítását, hiszen nagyon sok anyagi nehézséggel küzdő családnak nyújt ez a támogatás átmeneti segítséget,
 • a tanyagondnoki szolgálatot rendeltetésszerűen működtetném, a külterületi vagy egyéb belterületi lakosok egyes alapszolgáltatáshoz való hozzájutását biztosítanám, amely a következő szolgáltatásokat tartalmazza: közreműködés étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, közösségi és szociális információk szolgáltatásában, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (háziorvosi rendelésre, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása), óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása (óvodába, iskolába), illetve egyéb gyermekszállítás,
 • a csapadékvíz elvezető rendszert teljes mértékben felújítanám és folyamatosan gondoskodnék annak karbantartásáról,
 • térfigyelő kamarákat szerelnék fel a község több pontján a lakosság közbiztonsága és anyagi javaik védelme érdekében,
 • helyi vállalkozók bevonását támogatnám a kivitelezések során,
 • járdákat építenék, a meglévőket felújítanám a biztonságos gyalogos közlekedés érdekében,
 • a község bel- és külterületi útjait folyamatosan karbantartanám, földútjaink aszfaltburkolatot kapnának,
 • intézményeink: óvoda; iskola; könyvtár; konyha; Polgármesteri Hivatal fenntartását biztosítanám,
 • az óvodai nevelés és iskolai oktatás fejlesztéséhez szükséges eszközök meglétéről gondoskodnék, informatikai oktatás eszközbeszerzését támogatnám,
 • könyvtári szolgáltatásokat fejleszteném,
 • az iskolai étkeztetésben az önkormányzat által megtermelt vegyszermentes zöldségeket használnánk fel, támogatva ezzel a gyermekek egészséges táplálkozását,
 • iskolai szünetben a gyermekek napközbeni felügyeletét biztosítanám a szabadidő tartalmas eltöltésével és felnőtt felügyelettel,
 • jó tanuló gyermekek ösztöndíj pályázatát támogatnám,
 • biztosítanám a tanórán kívüli gyermekmegőrzést,
 • támogatnám a gyermekek kirándulását, nyári táboroztatását,
 • ingyenes tízórait biztosítanék,
 • a rászoruló gyermekek részére biztosítanám a nyári étkeztetést,
 • megoldanám az iskolás gyermekek ebéd időben történő étkezését az iskola épületén belül – jelenleg a Széchenyi utcai ebédlőbe járnak a gyermekek ebédelni kitéve az időjárás viszontagságainak,
 • szabadidős, sportolásra alkalmas parkot létesítenék,
 • településőröket foglalkoztatnék az iskolaidőben csellengők visszaszorítására és a nappali közbiztonság megőrzése érdekében,
 • Komoly feladat a fiatalok kulturált szórakozási feltételeinek biztosítása. Ehhez pályázati lehetőség keresése kulturális centrum létrehozása érdekében,
 • A jövőben is biztosítanám a nyír­pazonyi főiskolás és egyetemi hallgatók részére a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat,
 • támogatást nyújtanék a helyi civil szervezeteknek:

– Színi Károly Alapítvány;
– Kikelet Nyírpazonyi Idősekért, Gyer­mekekért Alapítvány;
– Nyírpazonyi Nők Klubja;
– Nyírpazony-Kabalás Polgárőrség;
– Nyírpazonyi Polgárőrség;
– Sportegyesület Nyírpazony;
– TRIAKTÍV Sport Egyesület;
– Prudens Ifjúsági és Kulturális Egyesület;
– Baba-Mama Klub;
– Csalogány Idősek Klubja,

 • támogatnám a helyi egyházakat:

– Nyírpazony Görögkatolikus Egyházközség
– Nyírpazonyi Református Egyházközség
– Hetednapi Adventista Egyház

 • a működő sport szakosztályokat támogatnám, új szakosztályt hoznék létre a sportolás szélesebb körű népszerűsítése érdekében. Tömegsport, versenysport fejlesztése, annak nagyobb mértékű támogatásával,

Programom további része a kötött karakterszám miatt a képviselő-jelöltségem alatt található.

Roma Zsoltné
független jelölt

Folytatás a képviselői programoknál