Tájékoztatás téli rezsicsökkentési támogatásról

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány az 1364/2018. (VII.27.) számú határozattal döntött a korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri, természetbeni juttatásáról.

Az igénybejelentés feltétele, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült!

A támogatás azon háztartások (egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége) részére igényelhető, melyek gáz- vagy távhő – szolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek és korábban téli rezsicsökkentésben nem részesültek.

 Az igénybejelentés további feltétele, annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült!

A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

Az igénylés feltétele, hogy az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye legyen.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Fentiek alapján kérem, hogy amennyiben az Ön ingatlana nem vezetékes gázzal ellátott ingatlan a Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatalban elérhető, illetve a www.nyirpazony.hu oldalról letölthető igénybejelentő lapot kitöltve 2018. október 15. (hétfő) 16.00 óráig juttassa vissza hivatalomba.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a megadott határidő után beérkező igényeket (az önkormányzatoknak előírt adat szolgáltatási határidőre tekintettel) nem áll módunkban befogadni!

 Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét, és a határidő pontos betartását!

 Nyírpazony, 2018. augusztus 9.

                                                                                                       Dancs János

                                                                                                            jegyző

Tájékoztató téli rezsi

Igénybejelentő lap

Adatkezelési tájékoztató

By Hivatal