TÁJÉKOZTATÁS

  

Ezúton tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultakat, hogy az augusztus hónapban jogosultak részére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68.§ (5) bekezdés a.) pontja alapján a jegyző,  a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás tekintetében tárgyév augusztus 25-éig, – igazolható módon – gondoskodik a támogatásnak a jogosultak részére történő folyósításáról, vagy házipénztár útján történő kifizetéséről.

A támogatási összeg kifizetésére bankszámlával rendelkezők részére csak átutalással, bankszámlával nem rendelkezők részére házi pénztárból történő kifizetéssel kerül sor.

A támogatás – házi pénztárból történő kifizetés esetén – személyes átvételére az alábbi időpontban:

  1. augusztus 17. napjától legkésőbb 2020. augusztus 24. napjáig ügyfélfogadási időben

 

Ügyfélfogadás

Hétfő

8:00-12:00

Kedd

13:00-16:00

Szerda

8:00-16:30

Csütörtök

Péntek

8:00-12:00

 

van lehetőség a Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal házipénztárában (4531 Nyírpazony, Arany János u. 14.) Az átvételhez személyazonosító igazolvány és lakcímkártya szükséges.

 Amennyiben nem a jogosult veszi át úgy az átvételhez meghatalmazás szükséges, és a meghatalmazott személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.

 

Nyírpazony, 2020. augusztus 12.

                                                                                                                             

 

                                                                                                               Dancs János sk.

                                                                                                                      jegyző

By Hivatal