KÉRELEM

TÁJÉKOZTATÁS RENDKÍVÜLI SZÜNETBEN IGÉNYBE VEHETŐ ÓVODAI ÜGYELETRŐL

TÁJÉKOZTATÁS RENDKÍVÜLI SZÜNETBEN IGÉNYBE VEHETŐ ÓVODAI ÜGYELETRŐL

Az Emberi Erőforrások Minisztere 18/2021. (III. 06.) határozata alapján az alábbiakban határozzuk meg az óvodai ügyelet eljárásrendjét:

  • Az ügyelet szigorú szempontok alapján igényelhető, maximum 5 fős kiscsoportokban. A szülők erre vonatkozó igényüket nyilatkozat formájában tehetik meg.

Kizárólag

  • a koronavírus járvány elleni küzdelemben részt vevő szülők gyermekei (egészségügy, stratégiai munkahelyek) részére,
  • munkavégzés miatt nem megoldható gyermek felügyelet miatt, nyilatkozatban közölt indoklás alapján

jogosultak egyéni elbírálással az ügyelet igénybevételére.

A nyilatkozathoz csatolni kell a szülő munkáltatói igazolását, mely tartalmazza a szülő munkarendjét is.

  • A gyermekek átvételének és átadásának módja:

– a gyermeket a szülő az óvoda bejárati ajtójában adhatja át az óvoda dolgozójának,

– a gyermek hazavitelekor a szülő a bejáratnál jelzi érkezését, és ott várja gyermekét,

– a szülő csak egészséges gyermeket hozhat be az óvodába,

– ha bármilyen megbetegedésre utaló tünetet tapasztal az óvodai dolgozó, a gyermeket nem veheti át,

– ha napközben tapasztalunk betegségre utaló jeleket, akkor haladéktalanul kérjük a szülőt, hogy gyermekét vigye haza az intézményből,

– a szülő közvetlen munkakezdés előtt hozhatja be a gyermeket és a munkaideje lejárta után közvetlenül köteles hazavinni.

 

  • A szülő gyermeke óvodai igényének lemondását és újra igénylését megteheti előző nap 10 óráig.

Nyírpazony, 2021.03.08.      

                                                                                   Dr. Faragóné Bankus Judit

                                                                                               óvodavezető

By Hivatal