Pályázati felhívás

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet védőnői munkakör ellátására.

Foglalkoztatás jellege:

 • Vállalkozási formában, ellátási szerződés keretében

A munkavégzés helye:

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4531 Nyírpazony, Széchenyi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben és a 26/1997 (IX.3.) NM rendeletben foglalt feladatok ellátása, a mindenkori szakmai irányelveknek és útmutatóknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

 • NEAK finanszírozás szerint

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnői szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • MESZK tagság
 • több éves védőnői tapasztalat
 • egyéni vállalkozói forma elfogadása
 • Stefánia Program felhasználói tapasztalat
 • B kategóriás jogosítvány
 • méhnyakszűrés vizsga megléte vagy a vizsga vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • meglévő méhnyakszűrés végzéséhez szükséges képesítés,
 • helyismeret
 • saját gépjármű

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy a hatósági bizonyítványt megkérte
 •  Igazolás, hogy a jelölt szerepel a működési nyilvántartásban
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek a pályázatba betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően a feladatellátási szerződés és a NEAK szerződés megkötésével betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2021. július 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni: védőnői pályázat.
 •  Elektronikus úton Dancs János jegyző részére a jegyzo@nyirpazony.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatokat a polgármester, a jegyző és a védő előzetesen véleményezi és rangsorolja, majd a vélemények alapján rangsorolt kiválasztottak szóbeli meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2021. július 15.

By Hivatal