Letölthető adatlap EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2021.  Az adatlapot le kell menteni, kitölteni és az ebosszeiras2021@gmail.com e-mailcímre elküldeni.

Online kitölthető adatlap: ONLINE ADATLAP

Tisztelt Nyírpazonyi Lakosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján „A tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

  • A nyilvántartás vezetése az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B § (3) bek. alapján történik!

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a jogszabályban foglalt és a mellékelt ebösszeíró nyomtatványon szereplő adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.


Aki az összeírás ideje alatt az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve szándékosan a valóságnak nem megfelelő adatokat szolgáltat, állatvédelmi bírsággal sújtható.

Kérjük az ebtartókat, hogy az Önkormányzat részére az adatlap visszajuttatásával 2021. október 31-ig a tulajdonukban, illetve tartásukban lévő ebek adatairól nyilatkozni szíveskedjenek.

Amennyiben nem tartanak ebet, abban az esetben is kérjük a NEMLEGES nyilatkozatot névvel és lakcímmel és aláírással ellátva visszaküldeni szíveskedjenek.

Az ebösszeírás során nyert adatokat az önkormányzat összeveti a központi adatokkal és eltérés esetén adatot szolgáltat az ebnyilvántartás működtetőjének, az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek (Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal, NÉBIH).

Az adatlap elektronikus formában letölthető a település honlapjáról http://nyirpazony.hu/, valamint az oldalon található hivatkozással Google űrlapon keresztül is teljesíthető az adatszolgáltatás.

A kitöltött adatlapot személyesen a 4531 Nyírpazony, Arany János utca 14. Polgármesteri Hivatalba, vagy elektronikus formában az ebosszeiras2021@gmail.com címre kérjük eljuttatni.

 

Köszönjük, hogy a nyilatkozat kitöltésével és a Polgármesteri Hivatalba történő visszajuttatásával segíti az ebösszeírás sikerességét.

Nyírpazony, 2021. augusztus 02.

 

Dancs János

jegyző

Kutyatartási kézikönyv NEBIH

 

By Hivatal