Hirdetés: ápr. 2 – 11.

A hirdetés után barkaszentelés, az áldás után pedig miroválás következik! 

*  Nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán este 18.00-kor előszenteltek liturgiája.

* Nagyhétfőn este 18.00-kor az áldott állapotban lévő kismamákért és a gyermekáldásért esdeklőkért ajánlom fel a Szt. liturgiát, kérem, jelezzék: név szerint kiket említsünk!

* Nagyszerdán felkeresem a betegeket, hogy a húsvéti szentgyónásukat elvégezhessék! Kérem, jelezzék, kihez kell mennem!

* ápirilis 5-én, nagyszerdán a böjtünket – ha lehet – ajánljuk föl arra a szándékra, hogy Ferenc pápa látogatása hozza meg egyházunk számára a lelki megújulást, hitbeli megerősödést, Krisztus és egymás iránti szeretetünk növekedését.

* Nagycsütörtökön reggel 8.00-kor Bazil liturgia vecsernyével, este 17.00-kor kínszenvedési evangéliumok!

* Nagypéntek: Szigorú böjti nap!

* Nagypénteken: 8.00: királyi imaórák, este 17.00-tól sírbatételi vecsernye.

* Nagyszombaton reggel: 8.00 órakor  Bazil liturgia lesz vecsernyével A feltámadási szertartás, nagyszombaton este 20.00 órakor kezdődik! A szertartás végén, – a sötétben – a gyerekek csokitojásokat keresnek a templomudvaron!

 A húsvéti ünnepi liturgia 10 órakor kezdődik, pászkaszenteléssel! Pászkaszentelés (ételszentelés)  A saját kosarunk mellett – a templom előtt – lesz egy nagy asztal: erre tegyük rá a közösbe hozott ételeket, s ott szenteljük meg a sárgatúrót, pászkát a borral együtt, majd közösen fogyasszuk el, egymásnak örömteli húsvétot kívánva! Kérem, senki ne menjen el, hanem szánjunk egymásra is egy kis időt!

* A húsvéti virágokra köszönettel fogadjuk adományaikat, vagy virágfelajánlásaikat! Húsvétkor a templomot fehér színű virágokkal díszítjük!

* A SZENT SÍR ŐRZÉSÉT templomunkban ápr. 7, nagypéntek 18.30-tól – április 8. nagyszombat 20.00 óráig tervezzük! Félóránként vagy óránként váltva (választható) 2 fő áll a szent sír előtt (őrködik) + 1 fő pedig a szentírást hangosan olvassa! Az őrt állók lehetnek: férj-feleség; apa – fia; apa-lánya; anya- fia; anya-lánya; testvérek; barátok; osztálytársak; szomszédok; munkatársak. Kérem, szólítsunk meg és kérjünk fel másokat is! Nagy szükségünk van az imádságra, ne csak magunkért, családunkért, hanem a békéért és azokért is ajánljuk fel ezt a félóra imádságot, akik nem vallásosak, de rászorulnak Isten segítségére, kegyelmére! A táblázatot mellékelem, akik eldöntötték, hogy melyik időpontot választották, kérem e-mail-ben vagy telefonon jelezzék, hogy a templomi táblázatba mielőbb beírjuk! (30/578-1508) 

* A húsvét utáni szombaton, – április 15-én – egy máriapócsi napot tervezünk az egyházközség részére. A várható program: 9- kor indulás autókkal a templomunk elől. 10-től: a templom bemutatása a könnyezések történetével, a bazilita kolostor muzeumának és kápolnájának megtekintése, elmélkedés majd közös ebéd. Ebéd után egy rövid szertartás a fatemplomban, majd séta a pápa téri kilátóhoz és az ottani játszőtérhez, majd hazaindulás. A részvételi díj ebéddel együtt 2.500 Ft/fő. Jelentkezni az összeg befizetésével lehet!

Húsvéti istentiszteleti rend:

Ápr. 2: Virágvasárnap:  

10.00 Szent Liturgia, barkaszentelés

Nagyhétfő, Nagykedd és Nagyszerda: 18.00: Előszenteltek Liturgiája,

6: Nagycsütörtök: 8.00: Bazil Lit. vecsernyével, 17.00: Kínszenvedési evangéliumok                                            

7: Nagypéntek: 8.00:    Királyi imaórák, 17.00: Sírbatételi vecsernye,

8: Nagyszombat:8.00:   Bazil Liturgia vecsernyével,20.00: Feltámadási szertartás

9: Húsvét vasárnap:10.00: Szt.liturgia, pászkaszentelés

 10: Húsvét hétfő:10.00: Szent liturgia

 11. Húsvét kedd:00: Szent liturgia

By Hivatal