Meghívó

közmeghallgatásra

2023. november 9-én (csütörtök) 16.00 órára

a Nyírpazony Könyvtár, Információs és Közösségi Hely épületében tartandó közmeghallgatásra.

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata 52.§-a alapján:

a közmeghallgatás alkalmával a település polgárai, a társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői a Képviselő-testülethez, a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, az egyes helyi képviselőkhöz vagy a jegyzőhöz a helyi közügyeket érintő kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatot tehetnek.

Nyírpazony, 2023. november 6.

Dubay László

polgármester

By Hivatal