Rendeletek 2017

1/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet,  Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet,  a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
3/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet,  a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról
4/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet,  Nyírpazony község Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló 9/2008. (X. 1.) rendeletének módosításáról
5/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet,  A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet,  az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet,  a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
8/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelet,  a díszpolgári cím, a települési kitüntető díjak és elismerések alapításáról és adományozásáról
9/2017. (VII. 25.) önkormányzati rendelet,  az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2017. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet,  a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
11/2017. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet,  A gyermekétkeztetések, az intézményi és vendégétkeztetések, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól