Képviselő-testület 2010-2014

Polgármester: Dubay László

Alpolgármester: Gál János

Képviselő-testületi tagok:
Dr. Béres István
Dr. Borbély László
Erdei László
Hajzer Erzsébet
Vas Miklós

 

dubaylaszloPolgármester:

Dubay László

galjanosAlpolgármester
Gál János
hajzererzsebetKépviselő
Hajzer Erzsébet
erdeilaszlo Képviselő
Erdei László
borbélylaszloKépviselő
Dr. Borbély László
beresistvanKépviselő
Dr. Béres István
Képviselő
Vas Miklós

Nyírpazony települési választás eredményei 2010

Képviselő-testületi beszámoló 2010 – 2014

Képviselő-testületi ülések 2010 – 2014

DSCN7770

Tisztelt Nyírpazonyi Lakosok!

A Nyírpazonyi Képviselőtestület szeretettel és tisztelettel köszönti a kedves olvasókat!

Közeledve a jelenlegi önkormányzati ciklus végéhez szeretnénk Önöket tájékoztatni arról a munkáról, amelyet a képviselőtestület tagjaival közösen végeztünk el az elmúlt időszakban.

Néhol többet sikerült tenni, néhol kevesebbet, de mindig a község és az itt élő emberek elképzeléseivel összhangban, azt szem előtt tartva, ésszerű kompromisszumokkal, a település folyamatosan fejlődött, gyarapodott.

Köszönjük türelmüket, megértésüket, segítségüket, hogy megosztották velünk gondjaikat, problémáikat, így bízunk benne, hogy a megfelelő lépéseket, intézkedéseket tudtuk megtenni.

A rövid- és hosszú távú terveinkkel az adottságaink és lehetőségeink számos alkalommal összhangban voltak, néhány esetben pedig módosították azokat.

Igyekszünk összefoglalni azokat a tényeket és eredményeket, amelyeket az elmúlt négy évben megvalósítottunk.

 Építési és beruházási munkák

– Szikkasztó árkok kialakítása (Kabalási út, József Attila út, Kossuth út, Kossuth köz, Dózsa Gy. út);

– Folyókák, víznyelők kiépítése (Jókai utca, Petőfi utca, Széchenyi u., Vasvári P. u.);- Vízelvezető árkok felújítása, burkolása (Árpád u., Jázmin u.);

– Szilárd útburkolat kialakítása (Diófa u., Dózsa Gy. u., Kabalási köz);

– Külterületi utak felújítása, pl. Libabokori út;

– Közvilágítás kiépítése (Bárczi dűlő, Diófa u.);

– Urnafal, urnasírhely építése a temetőben;

– Temetői híd kiszélesítése, felújítása;

– 1956-os emlékpark kialakítása;

– Buszváró öböl kialakítása (Ady E. u.);

– Védőkorlát kiépítése a kerékpárút mentén;

– T 25-ös pótkocsis traktor vásárlása;

– Fedett géptároló szín, raktár kialakítása az óvoda konyhája mellett, az önkormányzati tulajdonú gépek, eszközök részére;

– Óvoda, iskola előtti térburkolás, parkoló kialakítása;

 Pályázatok

Óvodabővítés -újítás, tornaszoba kialakítása;

– Udvari és csoportszobai óvodai játékok beszerzése;

Napkollektor kiépítése az óvoda konyháján az energiaköltségek csökkentése érdekében;

Hivatali kazánház felújítása, biokazán kiépítése a fűtésköltségek csökkentése érdekében;

Hivatal előtti park, parkoló kialakítása;

Önkormányzati mikrobusz beszerzése;

A 4-es számú gyorsforgalmi úton járdasziget, gyalogosátkelő kialakítása közvilágítással;

Temetői sétány építése;

Kabalási játszótér építése;

A Településüzemeltetési Kft. részére eszközök beszerzése (traktor, pótkocsi, talajművelő eszközök, szerszámok);

– Önkormányzati földek műveléséhez vetőmag, növényvédőszer, állatok beszerzése az elnyert összeg erejéig;

– Tűzifa vásárlása és kiosztása a rászorulók részére az elnyert pályázati összeg erejéig;

Egészségre nevelő programok gyermekeink számára az óvodában;

– Nyári gyermekétkeztetési forrásból több, mint 20 fő részére, egész nyáron térítésmentes ebédet biztosítunk.

 Intézmények

– Általános iskolánkban a magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás bevezetése 2011 szeptemberétől. Ennek is köszönhetően jelentősen megemelkedett első osztályba beiratkozó diákok száma.

– Esti gimnáziumi oktatás helyben történő elindítása 2011-től az általános iskolánkban (tavaly és ebben az évben összesen 69 fő érettségizett).

Anyanyelvi angoltanárok biztosítása az USA-ból;

– Szülői kérésre alsós diákjainknak kéthetes nyári tábor szervezése pedagógusok közreműködésével;

– Több új iskolai szakkör bevezetése (pl.:német, kézilabda);

– Oktatást segítő eszközök beszerzése (interaktív táblák);

– Tantermek ütemezett felújítása (pl.:padlócsere, tantermi vizesblokk);

Községi könyvtári állomány fejlesztése;

– Sószoba kialakítása az óvodában a nyírpazonyi lakosok részére (folyamatban).

 Foglalkoztatás, közmunkaprogram

– A közmunka programban nyújtott pályázati lehetőségek kihasználása. 2010 óta utak, járdák karbantartását, parkok, közterek gondozását, folyókák, árkok felújítását végzik. Intézményeink működését segítik.

Szociális földprogramban 2012–től 8 főnek biztosítottunk munkalehetőséget 8 hónapon keresztül. 2014–ben 21 fő részére 8 hónapig biztosítunk lehetőséget a programban részt venni. Óvodai, iskolai étkeztetéshez zöldségeket termeltünk önkormányzati földeken. (Paprika, paradicsom, hagyma, uborka, burgonya, stb.).

– Nyári diákmunka keretében 100 % állami támogatás mellett 47 fő számára tudtunk munkalehetőséget biztosítani.

Tanyagondnoki továbbképzésen 1 fő vett részt.

– Szervezett képzés biztosítása a közmunka program keretében 27 fő részére, fél éven keresztül.

 Kommunikáció

Településünk honlapjának megújítása;

Kábeltévé tájékoztató csatornaként történő üzemeltetése, Kabalásra történő bevezetése;

„Szeretlek Nyírpazony” facebook oldal létrehozása;

– Rendszeres falugyűlések év végén;

Községünk életéről beszámoló újság „Nyírpazonyi Hírnök” kiadása.

 Társadalmi élet

– Civil szervezeteink – Nők Klubja, Nyírpazony-Kabalási Polgárőr Egyesület, Nyírpazonyi Polgárőrség, Sportegyesület, Nyugdíjasklub —támogatása;

– Egyházainkkal való szoros kapcsolattartás ;

Helyi amatőr művészek kiállítása, bemutatása;

Augusztus 20. Új kenyér fesztivál szponzorok támogatásával;

Mesterségek Ünnepe pályázati támogatással;

Nyírpazonyi lakosok pálinkájának versenye hagyományteremtő jelleggel;

– „Nyírpazonyért” kitüntetés megalapítása, odaítélése;

Szépkorúak köszöntése;

Testvértelepülési kapcsolat kialakítása (Aknasugatag, Románia);

– Jázmin utcai játszótér felújítása társadalmi munkában.

 Egyebek

– Mezőőri szolgálat bevezetése;

– Szelektív hulladék – és ruhagyűjtő konténerek kihelyezése településünk több pontján;

– Bankautomata elhelyezése;

– Parkosítás.

 Az önkormányzat pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt az elmúlt négy évben. Hitel felvételére nem került sor. A pályázatokhoz szükséges önerőt gond nélkül előteremtettük, sőt volt olyan beruházásunk, ahol a saját forrásra is pályázatot nyújtottunk be. Így elmondhatjuk, hogy minden befektetett egymillió forintot megsokszoroztunk. Intézményeink működtetése zavartalan, fejlesztésük folyamatos.

 Örömteli azt látnunk, hogy munkánknak kézzelfogható eredménye lett és észrevesszük a településünk gyarapodását magunk körül. Bízunk benne, hogy itt élő lakosok is hasonlóan vélekednek.

DSCN7777Képviselő-testületi ülések 2010 – 2014

 Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki négy éves munkánkat támogatta, segítette ötletekkel, javaslatokkal, cselekedetekkel, vagy akár egy jó szóval is.

 „A múlt az egyetlen emberi valóság. Csak a múlttal alkothatjuk meg a jövendőt.”

( Anatole France )